skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing the critical success factors for implementation of sustainable supply chain management: an Indian case study

Prasad, Dayal ; Pradhan, Rudra ; Gaurav, Kunal ; Chatterjee, Partha ; Kaur, Inderpal ; Dash, Saurav ; Nayak, Sagar

DECISION, 2018, Vol.45(1), pp.3-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-0941 ; E-ISSN: 2197-1722 ; DOI: 10.1007/s40622-017-0171-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle fracture and plastic deformation in vanadium pentoxide powders induced by high energy vibrational ball-mill

Chatterjee, Partha ; Sen Gupta, S. ; Sen, Suchitra

Bulletin of Materials Science, 2001, Vol.24(2), pp.173-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-4707 ; E-ISSN: 0973-7669 ; DOI: 10.1007/BF02710097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-Ray Rocking Curve Measurements of Dislocation Density and Creep Strain Evolution in Gamma Prime-Strengthened Ni-Base Superalloys

Siva Kumar, K. ; Oruganti, Ramkumar ; Chatterjee, Partha

Metallurgical and Materials Transactions A, 2019, Vol.50(1), pp.191-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-018-4971-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chatterjee, Partha
  2. Chatterjee, P.
  3. Pradhan, R.P.
  4. Sen, Suchitra
  5. Oruganti, Ramkumar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...