skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Silicon Concentration on the Dendrite Coherency Point in Al–Si Binary Alloys

Xu, Rongfu ; Zheng, Hongliang ; Guo, Fengxiang ; Zhang, Yong ; Ding, Supei ; Tian, Xuelei

Transactions of the Indian Institute of Metals, 2014, Vol.67(1), pp.95-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-2815 ; E-ISSN: 0975-1645 ; DOI: 10.1007/s12666-013-0320-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Temperature on Serrated Flows of Al 0.5 CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin ; Liaw, Peter

JOM, 2015, Vol.67(10), pp.2314-2320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-015-1580-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aluminum Alloying Effects on Lattice Types, Microstructures, and Mechanical Behavior of High-Entropy Alloys Systems

Tang, Zhi ; Gao, Michael ; Diao, Haoyan ; Yang, Tengfei ; Liu, Junpeng ; Zuo, Tingting ; Zhang, Yong ; Lu, Zhaoping ; Cheng, Yongqiang ; Zhang, Yanwen ; Dahmen, Karin ; Liaw, Peter ; Egami, Takeshi

JOM, Dec 2013, Vol.65(12), pp.1848-1858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing effects on the magnetic and mechanical properties of [FeCoNiAl.sub.0.2]Si.sub.0.2 high entropy alloy.(Report)

Zuo, Ting - Ting ; Ren, Song - Bo ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, June, 2013, Vol.20(6), p.549(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-throughput screening for biomedical applications in a Ti-Zr-Nb alloy system through masking co-sputtering.(Report)

Yan, Xue-Hui ; Ma, Jiang ; Zhang, Yong

SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 2019, Vol.62(9), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7348 ; DOI: 10.1007/s11433-019-9387-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超低温环境下亚稳态CoCrFeNi高熵合金的优异塑性和锯齿流变行为
Excellent ductility and serration feature of metastable CoCrFeNi high-entropy alloy at extremely low temperatures

Liu, Junpeng ; Guo, Xiaoxiang ; Lin, Qingyun ; He, Zhanbing ; An, Xianghai ; Li, Laifeng ; Liaw, Peter ; Liao, Xiaozhou ; Yu, Liping ; Lin, Junpin ; Xie, Lu ; Ren, Jingli ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(6), pp.853-863

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9373-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of pass deformation on microstructure, corrosion and electrochemical properties of aluminum alloy anodes for alkaline aluminum fuel cell applications

Zhang, Yong ; Liang, Shuquan ; Javed, Athar ; Guan, Dikai

Metals and Materials International, 2013, Vol.19(3), pp.555-561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-9623 ; E-ISSN: 2005-4149 ; DOI: 10.1007/s12540-013-3025-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing mechanical properties of AlCoCrFeNiTi x high-entropy alloys by tailoring microstructures

Wang, Yinfeng ; Ma, Shengguo ; Chen, Xiaohua ; Shi, Juyan ; Zhang, Yong ; Qiao, Junwei

Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2013, Vol.26(3), pp.277-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-7191 ; E-ISSN: 2194-1289 ; DOI: 10.1007/s40195-012-0174-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超重力场下Al-Li-Mg-Zn-Cu多组元合金的梯度结构
Graded microstructures of Al-Li-Mg-Zn-Cu entropic alloys under supergravity

Li, Ruixuan ; Wang, Zhe ; Guo, Zhancheng ; Liaw, Peter ; Zhang, Tao ; Li, Lugee ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(5), pp.736-744

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9365-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Precipitate-Strengthening Model Based on Crystallographic Anisotropy, Stress-Induced Orientation, and Dislocation of Stress-Aged Al-Cu-Mg Single Crystals

Guo, Xiaobin ; Zhang, Yong ; Zhang, Jin ; Deng, Yunlai ; Zhang, Xinming

Metallurgical and Materials Transactions A, 2017, Vol.48(10), pp.4857-4870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-017-4257-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of liquid Cu-Sb alloys by ab initio molecular dynamics simulations, high temperature X-ray diffraction, and resistivity

Guo, Fengxiang ; Tian, Yu ; Qin, Jingyu ; Xu, Rongfu ; Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Lv, Ting ; Qin, Xubo ; Tian, Xuelei ; Sun, Yucheng

Journal of Materials Science, June 15, 2013, Vol.48(12), p.4438(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7262-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (5)
 2. 2014đến2014  (1)
 3. 2015đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (2)
 5. Sau 2018  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Chinese  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y
 3. Liaw, Peter
 4. Liaw, Peter K
 5. Guo, Fengxiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...