skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin/Finite-Element Method for the Serre Equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Ilan, Boaz ; Dutykh, Denys

Journal of Scientific Computing, 2014, Vol.61(1), pp.166-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-014-9823-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the use of the finite fault solution for tsunami generation problems

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gardeil, Xavier ; Dias, Frédéric

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2013, Vol.27(1), pp.177-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-011-0252-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Whitham equation with surface tension

Dinvay, Evgueni ; Moldabayev, Daulet ; Dutykh, Denys ; Kalisch, Henrik

Nonlinear Dynamics, 2017, Vol.88(2), pp.1125-1138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-090X ; E-ISSN: 1573-269X ; DOI: 10.1007/s11071-016-3299-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitary wave solutions and their interactions for fully nonlinear water waves with surface tension in the generalized Serre equations

Dutykh, Denys ; Hoefer, Mark ; Mitsotakis, Dimitrios

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2018, Vol.32(3), pp.371-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-018-0455-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Reducibility and the Lenticular Sets of Zeroes of Almost Newman Lacunary Polynomials

Dutykh, Denys ; Verger-Gaugry, Jean-Louis

Arnold Mathematical Journal, 2018, Vol.4(3), pp.315-344

ISSN: 2199-6792 ; E-ISSN: 2199-6806 ; DOI: 10.1007/s40598-019-00102-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Reduced-Order Models for Moisture Diffusion in Porous Media

Gasparin, Suelen ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan

Transport in Porous Media, 2018, Vol.124(3), pp.965-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-3913 ; E-ISSN: 1573-1634 ; DOI: 10.1007/s11242-018-1106-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Solution of Coupled Heat and Moisture Transport in Porous Material

Berger, Julien ; Gasparin, Suelen ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan

Transport in Porous Media, 2018, Vol.121(3), pp.665-702 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-3913 ; E-ISSN: 1573-1634 ; DOI: 10.1007/s11242-017-0980-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improved explicit scheme for whole-building hygrothermal simulation

Gasparin, Suelen ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan

Building Simulation, 2018, Vol.11(3), pp.465-481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1996-3599 ; E-ISSN: 1996-8744 ; DOI: 10.1007/s12273-017-0419-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison between three-dimensional linear and nonlinear tsunami generation models

Kervella, Youen ; Dutykh, Denys ; Dias, Frédéric; Dias, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 17, 2007 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/s00162-007-0047-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An innovative method to determine optimum insulation thickness based on non-uniform adaptive moving grid

Gasparin, Suelen ; Berger, Julien ; Dutykh, Denys ; Mendes, Nathan

Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2019, Vol.41(4), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-5878 ; E-ISSN: 1806-3691 ; DOI: 10.1007/s40430-019-1670-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (6)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dutykh, D
 3. Gasparin, Suelen
 4. Gasparin, S.
 5. Berger, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...