skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakespeare, procreation, and progress

Simon, Julian

Society, 1991, Vol.28(5), pp.58-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/BF02695690

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Species loss revisited

Simon, Julian ; Wildavsky, Aaron

Society, 1992, Vol.30(1), pp.41-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/BF02719104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Letters to the editor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters to the editor

Simon, Julian L. ; Kaplan, Mark S.

Society, 1/1991, Vol.28(2), pp.4-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02695494

Toàn văn không sẵn có

4
Letters to the editor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters to the editor

Mccormick, Bill ; Simon, Julian L.

Society, 11/1991, Vol.29(1), pp.4-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02695353

Toàn văn không sẵn có

5
some “Marketing correct” recommendations for family planning campaigns
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

some “Marketing correct” recommendations for family planning campaigns

Simon, Julian L.

Demography, 3/1968, Vol.5(1), pp.504-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF03208593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four comments on The Bell Curve

Simon, Julian

Genetica, 1997, Vol.99(2), pp.199-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6707 ; E-ISSN: 1573-6857 ; DOI: 10.1023/A:1018314721211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the nature of buffoonery

Simon, Julian

Academic Questions, 1997, Vol.10(3), pp.8-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-4852 ; E-ISSN: 1936-4709 ; DOI: 10.1007/s12129-997-1092-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Letters from readers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letters from readers

Simon, Julian L. ; Young, James ; Siegal, Harvey A.

Society, 5/1982, Vol.19(4), pp.6-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02699948

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic thought about population consequences: Some reflections

Simon, Julian

Journal of Population Economics, 1993, Vol.6(2), pp.137-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-1433 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: 10.1007/BF00178558

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants and alien workers

Simon, Julian

Journal of Labor Research, 1992, Vol.13(1), pp.73-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-3613 ; E-ISSN: 1936-4768 ; DOI: 10.1007/BF02685452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of immigration on aggregate native unemployment: An across-city estimation

Simon, Julian ; Moore, Stephen ; Sullivan, Richard

Journal of Labor Research, 1993, Vol.14(3), pp.299-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-3613 ; E-ISSN: 1936-4768 ; DOI: 10.1007/BF02685687

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of regulations on state liquor prices

Simon, Julian ; Simon, David

Empirica, 1996, Vol.23(3), pp.303-316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-8744 ; E-ISSN: 1573-6911 ; DOI: 10.1007/BF00924975

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The reserves of extracted resources: Historical data

Simon, Julian ; Weinrauch, Guenter ; Moore, Stephen

Nonrenewable Resources, 1994, Vol.3(4), pp.325-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0961-1444 ; E-ISSN: 1573-8981 ; DOI: 10.1007/BF02256891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

City size, prices, and efficiency for individual goods and services

Simon, Julian ; Love, Douglas

The Annals of Regional Science, 1990, Vol.24(3), pp.163-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0570-1864 ; E-ISSN: 1432-0592 ; DOI: 10.1007/BF01581847

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward formal valuation of scientific research projects: A case study in population control

Simon, Julian

Policy Sciences, 1972, Vol.3(2), pp.177-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-2687 ; E-ISSN: 1573-0891 ; DOI: 10.1007/BF01460091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A policy to promote the world's economic development with migration

Simon, Julian

Policy Sciences, 1971, Vol.2(4), pp.407-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-2687 ; E-ISSN: 1573-0891 ; DOI: 10.1007/BF01406141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review symposium

Nam, Charles ; Hollerbach, Paula ; Hayes, Adrian ; Simon, Julian

Population Research and Policy Review, 1995, Vol.14(4), pp.427-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5923 ; E-ISSN: 1573-7829 ; DOI: 10.1007/BF01074352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (2)
 2. 1972đến1989  (2)
 3. 1990đến1991  (4)
 4. 1992đến1994  (5)
 5. Sau 1994  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (16)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Simon, Julian L
 2. Simon, J.L.
 3. Simon, Julian
 4. Simon, Jl
 5. Julian L. Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...