skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Expanding World of Human Leishmaniasis

Cotton, James A

Trends in Parasitology, May 2017, Vol.33(5), pp.341-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-4922 ; E-ISSN: 1471-5007 ; DOI: 10.1016/j.pt.2017.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogenomic Analyses Elucidate the Evolutionary Relationships of Bats

Tsagkogeorga, Georgia ; Parker, Joe ; Stupka, Elia ; Cotton, James a ; Rossiter, Stephen j

Current Biology, 18 November 2013, Vol.23(22), pp.2262-2267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2013.09.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cetaceans on a Molecular Fast Track to Ultrasonic Hearing

Liu, Yang ; Rossiter, Stephen J ; Han, Xiuqun ; Cotton, James A ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 2010, Vol.20(20), pp.1834-1839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2010.09.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins

Liu, Yang ; Cotton, James A ; Shen, Bin ; Han, Xiuqun ; Rossiter, Stephen J ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 2010, Vol.20(2), pp.R53-R54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2009.11.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supertrees join the mainstream of phylogenetics

Cotton, James A ; Wilkinson, Mark

Trends in Ecology & Evolution, 2009, Vol.24(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5347 ; E-ISSN: 1872-8383 ; DOI: 10.1016/j.tree.2008.08.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of Notch signalling and numb function in mechanosensory organ formation in the spider Cupiennius salei

Gold, Katrina ; Cotton, James A ; Stollewerk, Angelika

Developmental Biology, 01 March 2009, Vol.327(1), pp.121-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1606 ; E-ISSN: 1095-564X ; DOI: 10.1016/j.ydbio.2008.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosaic aneuploidy in Leishmania: the perspective of whole genome sequencing

Dujardin, Jean-Claude ; Mannaert, An ; Durrant, Caroline ; Cotton, James A

Trends in Parasitology, December 2014, Vol.30(12), pp.554-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-4922 ; E-ISSN: 1471-5007 ; DOI: 10.1016/j.pt.2014.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prokaryotic tree of life: past, present…and future?

Mcinerney, James O ; Cotton, James A ; Pisani, Davide

Trends in Ecology & Evolution, 2008, Vol.23(5), pp.276-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5347 ; E-ISSN: 1872-8383 ; DOI: 10.1016/j.tree.2008.01.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene tree parsimony vs. uninode coding for phylogenetic reconstruction

Cotton, James A ; Page, Roderic D.M

Molecular Phylogenetics and Evolution, 2003, Vol.29(2), pp.298-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-7903 ; E-ISSN: 1095-9513 ; DOI: 10.1016/S1055-7903(03)00109-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key model parasite for drug and vaccine discovery

Laing , Roz ; Kikuchi , Taisei ; Martinelli , Axel ; Tsai , Isheng J ; Beech , Robin N ; Redman , Elizabeth ; Holroyd , Nancy ; Bartley , David J ; Beasley , Helen ; Britton , Collette ; Curran , David ; Devaney , Eileen ; Gilabert , Aude ; Hunt , Martin ; Jackson , Frank ; Johnston , Stephanie L ; Kryukov , Ivan ; Li , Keyu ; Morrison , Alison A ; Reid , Adam J ; Sargison , Neil ; Saunders , Gary I ; Wasmuth , James D ; Wolstenholme , Adrian ; Berriman , Matthew ; Gilleard , John S ; Cotton , James A

Genome biology, 2013, Vol.14(8), p.3153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-6906

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (2)
 4. 2010đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cotton, J.A.
 2. Cotton, James A
 3. Cotton, Ja
 4. Rossiter, Stephen J
 5. Zhang, Shuyi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...