skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 126.396  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimizing the Cost of Treating Asymptomatic Ureterolithiasis

Lamberts, Remy W. ; Lines, Emily ; Conti, Simon L. ; Leppert, John T. ; Elliott, Christopher S.

Urology Practice [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2352-0779 ; DOI: 10.1016/j.urpr.2017.03.005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOREIGN DEPARTMENT.

The Lancet, 1824, Vol.3(59), pp.208-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)83316-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX TO VOLUME THE NINTH.

The Lancet, 1826, Vol.5(134), pp.nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil-nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)92379-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE EFFICACY OF PRESSURE IN UTERINE HÆMORRHAGE.

M'Keever, Thomas

The Lancet, 1827, Vol.9(223), pp.391-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)75312-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cincinnati in 1826

Journal of the Franklin Institute, 1827, Vol.3(4), pp.262-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-0032 ; DOI: 10.1016/S0016-0032(27)90758-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX TO VOLUME I.—MDCCCXXVII-VIII.

The Lancet, 1828, Vol.9(239), pp.nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil-nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil,nil [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)91384-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX TO VOLUME II.—MDCCCXXVII—VIII.

The Lancet, 1828, Vol.10(265), pp.833-854 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)98140-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX TO VOLUME I.—MDCCCXXVIII—IX.

The Lancet, 1829, Vol.11(291), pp.833-850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)91589-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NEGLECT OF PATIENTS IN ST. THOMAS'S HOSPITAL.

The Lancet, 1830, Vol.13(343), pp.932-932 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)93592-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX TO VOLUME II.—MDCCCXXIX—XXX.

The Lancet, 1830, Vol.14(368), pp.977-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)83443-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX TO VOLUME I.—MDCCCXXX—XXXI.

The Lancet, 1831, Vol.15(395), pp.873-890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)82148-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books (Book Review)

The Lancet, 1832, Vol.18(471), pp.728-731 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)82522-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books (Book Review)

The Lancet, 1832, Vol.18(453), pp.150-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)82360-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX TO VOLUME I.-MDCCCXXX1-XXXII.

The Lancet, 1832, Vol.17(448), pp.941,nil-957,nil [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)84090-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books (Book Review)

The Lancet, 1833, Vol.20(501), pp.48-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)93767-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advantages of rail-roads

Journal of the Franklin Institute, 1833, Vol.15(4), pp.272-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-0032 ; DOI: 10.1016/S0016-0032(33)90377-4

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX TO VOLUME II.-MDCCCXXXII-XXXIII.

The Lancet, 1833, Vol.20(525), pp.837-854 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)95032-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RECORD OF THE CONCOURS HELD AT PARIS, IN JUNE, JULY, AND AUGUST, 1834,: To supply the Vacancy in the Chair of CLINICAL SURGERY, OCCASIONED BY THE DEATH OF BARON BOYER

The Lancet, 1834, Vol.22(571), pp.683-683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)80537-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDEX TO VOLUME I.—MDCCCXXXIII—XXXIV.

The Lancet, 1834, Vol.21(551), pp.985-1008 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)83273-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ABSTRACT OF THE EVIDENCE OF MEMBERS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IN LONDON, TAKEN BEFORE THE PARLIAMENTARY MEDICAL COMMITTEE IN 1834.

The Lancet, 1835, Vol.24(627), pp.727-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)97989-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 126.396  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (116.696)
 2. Toàn văn trực tuyến (94.485)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (2.875)
 2. 1959đến1973  (8.565)
 3. 1974đến1988  (29.194)
 4. 1989đến2004  (45.854)
 5. Sau 2004  (39.892)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (123.360)
 2. French  (2.081)
 3. German  (558)
 4. Spanish  (537)
 5. Chinese  (472)
 6. Portuguese  (151)
 7. Japanese  (138)
 8. Italian  (19)
 9. Russian  (16)
 10. Dutch  (12)
 11. Norwegian  (10)
 12. Polish  (6)
 13. Persian  (2)
 14. Czech  (2)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. Elsevier (CrossRef)  (106.269)
 2. American Periodicals  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Isherwood, B.F.
 2. Bryson, Wm.
 3. List, C.
 4. Cooper, J.H.
 5. Thurston, R.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...