skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 644  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Perceptions of ISO 9000 and its derivatives-Chapter 2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of ISO 9000 and its derivatives-Chapter 2

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter 2, pp.76-94

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50003-8

Toàn văn không sẵn có

2
Management responsibility-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management responsibility-Chapter 5

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter 5, pp.205-285

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50006-3

Toàn văn không sẵn có

3
Basic concepts-Chapter 1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic concepts-Chapter 1

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter 1, pp.1-75

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50002-6

Toàn văn không sẵn có

4
Quality management system-Chapter 4
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality management system-Chapter 4

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter 4, pp.115-204

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50005-1

Toàn văn không sẵn có

5
Resource management-Chapter 6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource management-Chapter 6

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter 6, pp.286-344

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50007-5

Toàn văn không sẵn có

6
Related web sites-Appendix B
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related web sites-Appendix B

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter Appendix B, pp.689-690

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50011-7

Toàn văn không sẵn có

7
Measurement, analysis and improvement-Chapter 8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement, analysis and improvement-Chapter 8

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter 8, pp.553-674

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50009-9

Toàn văn không sẵn có

8
Glossary-Appendix A
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glossary-Appendix A

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter Appendix A, pp.675-688

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50010-5

Toàn văn không sẵn có

9
Product realization-Chapter 7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product realization-Chapter 7

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter 7, pp.345-552

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50008-7

Toàn văn không sẵn có

10
Role, origins and application of ISO/TS 16949-Chapter 3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role, origins and application of ISO/TS 16949-Chapter 3

Automotive Quality Systems Handbook, Chapter 3, pp.95-114

ISBN: 978-0-7506-6663-3 ; DOI: 10.1016/B978-075066663-3/50004-X

Toàn văn không sẵn có

11
References-9
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

References-9

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter 9, pp.40-41

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50009-7

Toàn văn không sẵn có

12
Commentary on TheS-NCurves with Reference to Variable Amplitude Loading-Appendix 3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary on TheS-NCurves with Reference to Variable Amplitude Loading-Appendix 3

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter Appendix 3, pp.46-48

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50016-4

Toàn văn không sẵn có

13
Parametric Formulae-5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parametric Formulae-5

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter 5, pp.22-26

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50005-X

Toàn văn không sẵn có

14
Recommendations for Enhanced Accuracy in Stress Determination-Appendix 2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for Enhanced Accuracy in Stress Determination-Appendix 2

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter Appendix 2, pp.44-45

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50015-2

Toàn văn không sẵn có

15
Structural Hot SpotS-NCurves-6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Hot SpotS-NCurves-6

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter 6, pp.26-29

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50006-1

Toàn văn không sẵn có

16
Hot SpotS-NCurves for Welded Aluminium Components-Appendix 4
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot SpotS-NCurves for Welded Aluminium Components-Appendix 4

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter Appendix 4, pp.49-49

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50017-6

Toàn văn không sẵn có

17
Symbols-Appendix 1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symbols-Appendix 1

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter Appendix 1, pp.41-43

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50014-0

Toàn văn không sẵn có

18
Case Study 2: Hatch Corner Design for Container Ships-8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case Study 2: Hatch Corner Design for Container Ships-8

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter 8, pp.36-39

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50008-5

Toàn văn không sẵn có

19
Experimental Determination of the Structural Hot Spot Stress-3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Determination of the Structural Hot Spot Stress-3

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter 3, pp.11-14

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50003-6

Toàn văn không sẵn có

20
Case Study 1: Box Beam of a Railway Wagon-7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case Study 1: Box Beam of a Railway Wagon-7

Fatigue Analysis of Welded Components, Chapter 7, pp.29-36

ISBN: 978-1-84569-124-0 ; ISBN: 978-1-84569-666-5 ; DOI: 10.1016/B978-1-84569-124-0.50007-3

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 644  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (641)
 2. Sách  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (641)
 2. German  (43)
 3. French  (36)
 4. Italian  (4)
 5. Spanish  (2)
 6. Russian  (1)
 7. Swedish  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Dutch  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Guilherme, Luiza
 2. Russell, Michael W.
 3. Yang, Shang-Tian
 4. Mestecky, Jiri
 5. Skinner, Michael K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...