skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 9.098  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chapitre XIII - Du Contenu corporel du rempart, de la faussebraye, du fossé, & du parapet du corridor
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapitre XIII - Du Contenu corporel du rempart, de la faussebraye, du fossé, & du parapet du corridor

L'architecture Militaire ou la Fortification Nouvelle, Chapter Chapitre XIII, pp.37-49

ISBN: 978-1-4832-8314-2 ; ISBN: 978-1-4832-8408-8 ; ISBN: 978-1-4832-8530-6 ; DOI: 10.1016/B978-1-4832-8314-2.50017-7

Toàn văn sẵn có

2
Livre I: des Desseins
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Livre I: des Desseins

La Nouvelle Fortification, pp.2-47

ISBN: 978-1-4933-0401-1 ; DOI: 10.1016/B978-1-4933-0401-1.50004-4

Toàn văn sẵn có

3
Propositiones Geometricæ
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Propositiones Geometricæ

Exercitationum Mathematicarum, pp.37-112

ISBN: 978-1-4933-0404-2 ; DOI: 10.1016/B978-1-4933-0404-2.50008-9

Toàn văn sẵn có

4
Sectio I
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sectio I

Exercitationum Mathematicarum, pp.373-520

ISBN: 978-1-4933-0404-2 ; DOI: 10.1016/B978-1-4933-0404-2.50028-4

Toàn văn sẵn có

5
CHAPTER XVI - DIET IN HEALTH AND IN THE INDIVIDUAL
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER XVI - DIET IN HEALTH AND IN THE INDIVIDUAL

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter XVI, pp.242-248

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50025-8

Toàn văn không sẵn có

6
CHAPTER IX - PHOTOTHERAPY
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER IX - PHOTOTHERAPY

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter IX, pp.122,cp23,125,cp25,129-124,cp24,128,cp25,133

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50018-0

Toàn văn không sẵn có

7
CHAPTER IV - THE TECHNIQUE OF COMPRESSES, PACKS, POULTICES, ETC
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER IV - THE TECHNIQUE OF COMPRESSES, PACKS, POULTICES, ETC

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter IV, pp.56-74

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50013-1

Toàn văn không sẵn có

8
CHAPTER XI - THE REST CURE
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER XI - THE REST CURE

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter XI, pp.152-157

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50020-9

Toàn văn không sẵn có

9
CHAPTER X - MASSOTHERAPY
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER X - MASSOTHERAPY

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter X, pp.134-151

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50019-2

Toàn văn không sẵn có

10
CHAPTER XX - FOREIGN MINERAL WATERS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER XX - FOREIGN MINERAL WATERS

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter XX, pp.284-289

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50029-5

Toàn văn không sẵn có

11
CHAPTER III - ON THE TAKING OF BATHS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER III - ON THE TAKING OF BATHS

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter III, pp.34,cp4,37,cp5,41,cp7,45,cp10,53,cp13,55-36,cp4,40,cp6,44,cp9,52,cp12,54,cp16,55

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50012-X

Toàn văn không sẵn có

12
CHAPTER XIII - SINUSOIDAL CURRENTS. HYDRO - ELECTRIC BATHS. STATIC ELECTRICITY
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER XIII - SINUSOIDAL CURRENTS. HYDRO - ELECTRIC BATHS. STATIC ELECTRICITY

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter XIII, pp.204,cp28,209,cp29,213-208,cp28,212,cp29,217

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50022-2

Toàn văn không sẵn có

13
CHAPTER XIV - HIGH-FREQUENCY CURRENTS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER XIV - HIGH-FREQUENCY CURRENTS

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter XIV, pp.218,cp30,219-218,cp30,228

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50023-4

Toàn văn không sẵn có

14
CHAPTER XVIII - SPECIAL DIET CURES
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER XVIII - SPECIAL DIET CURES

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter XVIII, pp.265-277

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50027-1

Toàn văn không sẵn có

15
CHAPTER VI - PEAT, FANGO, AND OTHER MEDICATED BATHS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER VI - PEAT, FANGO, AND OTHER MEDICATED BATHS

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter VI, pp.84,cp18,87-86,cp18,93

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50015-5

Toàn văn không sẵn có

16
CHAPTER V - THE NAUHEIM BATHS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER V - THE NAUHEIM BATHS

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter V, pp.75,cp17,77-76,cp17,83

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50014-3

Toàn văn không sẵn có

17
CHAPTER XV - GENERAL PRINCIPLES AND COMPOSITION OF FOOD
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER XV - GENERAL PRINCIPLES AND COMPOSITION OF FOOD

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter XV, pp.229-241

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50024-6

Toàn văn không sẵn có

18
CHAPTER II - HYDROTHERAPY
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER II - HYDROTHERAPY

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter II, pp.10-33

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50011-8

Toàn văn không sẵn có

19
CHAPTER XIX - HYDROPATHIC AND “CURE” ESTABLISHMENTS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER XIX - HYDROPATHIC AND “CURE” ESTABLISHMENTS

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, Chapter XIX, pp.278-283

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50028-3

Toàn văn không sẵn có

20
CHAPTER XXI
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER XXI

Natural Therapy: A Manual of Physiotherapeutics and Climatology, pp.290-302

ISBN: 978-1-4831-6661-2 ; ISBN: 978-1-4831-7828-8 ; ISBN: 978-1-4831-9409-7 ; DOI: 10.1016/B978-1-4831-6661-2.50030-1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 9.098  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (251)
 2. 1961đến1974  (1.403)
 3. 1975đến1988  (2.316)
 4. 1989đến2003  (2.454)
 5. Sau 2003  (1.565)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (9.087)
 2. Sách  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9.025)
 2. German  (228)
 3. French  (183)
 4. Portuguese  (41)
 5. Spanish  (31)
 6. Italian  (27)
 7. Russian  (7)
 8. Dutch  (7)
 9. Polish  (2)
 10. Norwegian  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI, CHOH HAO
 2. THIMANN, KENNETH V.
 3. PIGMAN, WARD
 4. NOBLE, R.L.
 5. POTTER, A.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...