skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26.012  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Smith, Anthony;

Current Sociology, December 1973, Vol.21(3), pp.7-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3921 ; E-ISSN: 1461-7064 ; DOI: 10.1177/001139217302100301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Jacobs, Alan

Transactional Analysis Journal, October 1990, Vol.20(4), pp.221-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-1537 ; E-ISSN: 2329-5244 ; DOI: 10.1177/036215379002000403

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Nationalism

Sybblis, Martin ; Centeno, Miguel; Sybblis, Martin (Editor) ; Centeno, Miguel Angel (Editor)

American Behavioral Scientist, July 2017, Vol.61(8), pp.799-807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764217723948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affective nationalism: Issues of power, agency and method

Antonsich, Marco ; Skey, Michael

Progress in Human Geography, December 2017, Vol.41(6), pp.843-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: 10.1177/0309132516665279

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Varieties of American Popular Nationalism

Bonikowski, Bart ; Dimaggio, Paul

American Sociological Review, October 2016, Vol.81(5), pp.949-980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122416663683

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anachronism and Morality: Israeli Settlement, Palestinian Nationalism, and Human Liberation

Dalsheim, Joyce

Theory, Culture & Society, May 2013, Vol.30(3), pp.29-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2764 ; E-ISSN: 1460-3616 ; DOI: 10.1177/0263276412460697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and Cosmopolitan: Idealized Femininity and Embodied Nationalism in Nigerian Beauty Pageants

Balogun, Oluwakemi M

Gender & Society, June 2012, Vol.26(3), pp.357-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432 ; E-ISSN: 1552-3977 ; DOI: 10.1177/0891243212438958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violent Consequences of the Nation: Nationalism and the Initiation of Interstate War

Schrock-Jacobson, Gretchen

Journal of Conflict Resolution, October 2012, Vol.56(5), pp.825-852 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002712438354

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islands in the Stream: Revisiting Methodological Nationalism under Conditions of Globalization

Bailey, Nicholas ; Winchester, Nik

Sociology, August 2012, Vol.46(4), pp.712-727 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038511425563

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After ethnic civil war: Ethno-nationalism in the Western Balkans

Dyrstad, Karin

Journal of Peace Research, November 2012, Vol.49(6), pp.817-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343312439202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Kasa-Vubu, ABAKO, and Performances of Kongo Nationalism in the Independence of Congo

Covington-Ward, Yolanda; Talton, Benjamin (Editor)

Journal of Black Studies, January 2012, Vol.43(1), pp.72-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934711424491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Nationalism and War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and War

Pula, Besnik

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 11/2015, Vol.44(6), pp.805-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306115609925r

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lost Autonomy, Nationalism and Separatism

Siroky, David S ; Cuffe, John

Comparative Political Studies, January 2015, Vol.48(1), pp.3-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414013516927

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Resource nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource nationalism

Koch, Natalie ; Perreault, Tom

Progress in Human Geography, 06/18/2018, p.030913251878149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0309132518781497

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road to Reunification? Unitary Korean Nationalism in South Korean Media Coverage of the 2004 Athens Olympic Games

Lee, Jung Woo ; Maguire, Joseph

Sociology, October 2011, Vol.45(5), pp.848-867 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038511413429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoritarianism and National Identity: Examining the Longitudinal Effects of SDO and RWA on Nationalism and Patriotism

Osborne, Danny ; Milojev, Petar ; Sibley, Chris G

Personality and Social Psychology Bulletin, August 2017, Vol.43(8), pp.1086-1099 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-1672 ; E-ISSN: 1552-7433 ; DOI: 10.1177/0146167217704196

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalism as the Product of Nationalism: Founding Ideology and the Erasure of the Local in Turkey

Çinar, Alev

Theory, Culture & Society, July 2010, Vol.27(4), pp.90-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2764 ; E-ISSN: 1460-3616 ; DOI: 10.1177/0263276410372236

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultivating Consciousness Among Black Women: Black Nationalism and Self-Esteem Revisited

Eaton, Sherry C ; Livingston, Jonathan N ; Mcadoo, Harriette Pipes

Journal of Black Studies, May 2010, Vol.40(5), pp.812-822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934708320012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Symbols of Nations and Nationalism: Celebrating Nationhood
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symbols of Nations and Nationalism: Celebrating Nationhood

Spillman, Lyn

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 01/2014, Vol.43(1), pp.83-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306113514539m

Toàn văn sẵn có

20
National Matters: Materiality, Culture, and Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Matters: Materiality, Culture, and Nationalism

Falasca-Zamponi, Simonetta

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 11/2018, Vol.47(6), pp.755-757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306118805422qq

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26.012  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (25.239)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.929)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (1.453)
 2. 1960đến1974  (2.280)
 3. 1975đến1989  (3.167)
 4. 1990đến2005  (8.379)
 5. Sau 2005  (10.733)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (21.145)
 2. Bình xét khoa học  (4.692)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (38)
 2. German  (17)
 3. Irish  (10)
 4. Italian  (6)
 5. Spanish  (5)
 6. Norwegian  (4)
 7. Portuguese  (2)
 8. Finnish  (2)
 9. Russian  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beck, Ulrich
 2. Bairner, Alan
 3. Mihelj, Sabina
 4. Malešević, Siniša
 5. Imre, Anikó

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...