skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.090  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Current Sociology, 12/1973, Vol.21(3), pp.7-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3921 ; E-ISSN: 1461-7064 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/001139217302100301

Toàn văn không sẵn có

2
Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Jacobs, Alan

Transactional Analysis Journal, 10/1990, Vol.20(4), pp.221-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-1537 ; E-ISSN: 2329-5244 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/036215379002000403

Toàn văn không sẵn có

3
Sub-Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Nationalism

Sybblis, Martin ; Centeno, Miguel

American Behavioral Scientist, 07/2017, Vol.61(8), pp.799-807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0002764217723948

Toàn văn không sẵn có

4
Nationalism and War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and War

Pula, Besnik

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 11/2015, Vol.44(6), pp.805-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306115609925r

Toàn văn sẵn có

5
Resource nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource nationalism

Koch, Natalie ; Perreault, Tom

Progress in Human Geography, 06/18/2018, p.030913251878149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0309132518781497

Toàn văn không sẵn có

6
Varieties of American Popular Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Varieties of American Popular Nationalism

Bonikowski, Bart ; Dimaggio, Paul

American Sociological Review, 10/2016, Vol.81(5), pp.949-980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0003122416663683

Toàn văn không sẵn có

7
Symbols of Nations and Nationalism: Celebrating Nationhood
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symbols of Nations and Nationalism: Celebrating Nationhood

Spillman, Lyn

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 01/2014, Vol.43(1), pp.83-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306113514539m

Toàn văn sẵn có

8
National Matters: Materiality, Culture, and Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Matters: Materiality, Culture, and Nationalism

Falasca-Zamponi, Simonetta

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 11/2018, Vol.47(6), pp.755-757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306118805422qq

Toàn văn không sẵn có

9
Nationalism and the Moral Psychology of Community
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Moral Psychology of Community

Langman, Lauren

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 05/2015, Vol.44(3), pp.432-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306115579191ggg

Toàn văn sẵn có

10
Lost Autonomy, Nationalism and Separatism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lost Autonomy, Nationalism and Separatism

Siroky, David S. ; Cuffe, John

Comparative Political Studies, 01/2015, Vol.48(1), pp.3-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414013516927

Toàn văn không sẵn có

11
Beyond Methodological Nationalism: Research Methodologies for Cross-Border Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Methodological Nationalism: Research Methodologies for Cross-Border Studies

Rodriguez, Nestor

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 01/2014, Vol.43(1), pp.63-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306113514539a

Toàn văn sẵn có

12
Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 07/2013, Vol.42(4), pp.633-634 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306113491550a

Toàn văn sẵn có

13
Coercive Concern: Nationalism, Liberalism, and the Schooling of Muslim Youth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coercive Concern: Nationalism, Liberalism, and the Schooling of Muslim Youth

Selod, Saher

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 09/2017, Vol.46(5), pp.566-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306117725085u

Toàn văn không sẵn có

14
Beheading the Saint: Nationalism, Religion, and Secularism in Québec
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beheading the Saint: Nationalism, Religion, and Secularism in Québec

Lacombe, Sylvie

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 05/2018, Vol.47(3), pp.377-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306118767651ww

Toàn văn không sẵn có

15
Making Tea, Making Japan: Cultural Nationalism in Practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Tea, Making Japan: Cultural Nationalism in Practice

Turner, Christena

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 03/2015, Vol.44(2), pp.258-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306115570271yy

Toàn văn sẵn có

16
Politically incorrect participatory media: Racist nationalism on r/ImGoingToHellForThis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politically incorrect participatory media: Racist nationalism on r/ImGoingToHellForThis

Topinka, Robert J

New Media & Society, 05/2018, Vol.20(5), pp.2050-2069 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1461-4448 ; E-ISSN: 1461-7315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1461444817712516

Toàn văn không sẵn có

17
Tristan James Mabry , Nationalism, Language, and Muslim Exceptionalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tristan James Mabry , Nationalism, Language, and Muslim Exceptionalism

European Journal of Communication, 06/2016, Vol.31(3), pp.369-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-3231 ; E-ISSN: 1460-3705 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0267323116648524k

Toàn văn không sẵn có

18
Affective nationalism: Issues of power, agency and method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affective nationalism: Issues of power, agency and method

Antonsich, Marco ; Skey, Michael

Progress in Human Geography, 01/05/2017, p.030913251666527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0309-1325 ; E-ISSN: 1477-0288 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0309132516665279

Toàn văn không sẵn có

19
Authoritarianism and National Identity: Examining the Longitudinal Effects of SDO and RWA on Nationalism and Patriotism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoritarianism and National Identity: Examining the Longitudinal Effects of SDO and RWA on Nationalism and Patriotism

Osborne, Danny ; Milojev, Petar ; Sibley, Chris G.

Personality and Social Psychology Bulletin, 08/2017, Vol.43(8), pp.1086-1099 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-1672 ; E-ISSN: 1552-7433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0146167217704196

Toàn văn không sẵn có

20
Science for the Empire: Scientific Nationalism in Modern Japan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science for the Empire: Scientific Nationalism in Modern Japan

Sasaki, M.

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 03/01/2010, Vol.39(2), pp.186-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094306110361589hh

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.090  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.956)
 2. Toàn văn trực tuyến (660)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (212)
 2. 1961đến1974  (444)
 3. 1975đến1988  (569)
 4. 1989đến2003  (1.535)
 5. Sau 2003  (2.330)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (4.135)
 2. Bài báo  (39)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.081)
 2. Irish  (2)
 3. Italian  (1)
 4. Russian  (1)
 5. French  (1)
 6. Norwegian  (1)
 7. Finnish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Black, Jeremy
 2. Gerwarth, Robert
 3. Kent, John
 4. Munck, Ronaldo
 5. Chakrabarty, Bidyut

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...