skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

S3-1: The Serial Dependence of Visual Perception

Whitney, David

i-Perception, October 2012, Vol.3(9), pp.582-582 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-6695 ; DOI: 10.1068/if582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Crawls: The Temporal Resolution of Infants’ Visual Attention

Farzin, Faraz ; Rivera, Susan M ; Whitney, David

Psychological Science, August 2011, Vol.22(8), pp.1004-1010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797611413291

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Resolution of Conscious Visual Perception in Infants

Farzin, Faraz ; Rivera, Susan M ; Whitney, David

Psychological Science, October 2010, Vol.21(10), pp.1502-1509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797610382787

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unifying Visual Space Across the Left and Right Hemifields

Chen, Zhimin ; Kosovicheva, Anna ; Wolfe, Benjamin ; Cavanagh, Patrick ; Gorea, Andrei ; Whitney, David

Psychological Science, March 2018, Vol.29(3), pp.356-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797617735534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Humans Use Summary Statistics to Perceive Auditory Sequences

Piazza, Elise A ; Sweeny, Timothy D ; Wessel, David ; Silver, Michael A ; Whitney, David

Psychological Science, August 2013, Vol.24(8), pp.1389-1397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797612473759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensemble Coding in Audition

Piazza, Elise ; Sweeny, Timothy ; Wessel, David ; Whitney, David

i-Perception, October 2011, Vol.2(8), pp.889-889 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-6695 ; DOI: 10.1068/ic889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossmodal Transfer of Object Information in Human Echolocation

Teng, Santani ; Puri, Amrita ; Whitney, David

i-Perception, October 2011, Vol.2(8), pp.894-894 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-6695 ; DOI: 10.1068/ic894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Method Effects on Structural Parameters in Validation Research

Schmitt, Neal ; Nason, Earl ; Whitney, David J ; Pulakos, Elaine D

Journal of Management, February 1995, Vol.21(1), pp.159-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-2063 ; E-ISSN: 1557-1211 ; DOI: 10.1177/014920639502100110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appropriateness fit and criterion-related validity

Schmitt, Neal ; Cortina, José M ; Whitney, David J

DOI: 10.1177/014662169301700204

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (1)
 2. 1995đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Whitney, David
 2. David Whitney
 3. Whitney, D
 4. Wessel, David
 5. Schmitt, Neal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...