skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert C. Suggs. Marquesan Sexual Behavior. Pp. xviii, 251. New York: Harcourt, Brace & World, 1966. $5.95

Schneider, David M

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, November 1966, Vol.368(1), pp.209-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271626636800158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executive Order Governing Procedures of Departments and Agencies of New York State for Resolution of Employee Complaints

Schneider, David M

Industrial & Labor Relations Review, October 1950, Vol.4(1), pp.102-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-7939 ; E-ISSN: 2162-271X ; DOI: 10.1177/001979395000400110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...