skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 882  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SCOAP3 Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Study of Oscillons in Scalar Field Theories: A New Approach

Correa, R ; de Souza Dutra, A ; Correa, R ; de Souza Dutra, A

Advances in High Energy Physics, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16877357 ; E-ISSN: 16877365 ; DOI: 10.1155/2016/4176909

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correspondence of phase transition points and singularities of thermodynamic geometry of black holes

Mirza, Behrouz; Mirza, Behrouz (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 5, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2681-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fermionic phase transition induced by the effective impurity in holography

Li-Qing, Fang ; Xiao-Mei, Kuang ; Wang, Bin; Wang, Bin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 22, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/JHEP11(2015)134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variational approach to thermal masses in compactified models

Dominici, Daniele ; Roditi, Itzhak; Roditi, Itzhak (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 6, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/JHEP08(2015)104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antishadowing Effect on Charmonium Production at a Fixed-Target Experiment Using LHC Beams

Zhou, Kai ; Chen, Zhengyu ; Zhuang, Pengfei

Advances in High Energy Physics, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16877357 ; E-ISSN: 16877365 ; DOI: 10.1155/2015/439689

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase transition of anti-symmetric Wilson loops in N = 4 SYM

Okuyama, Kazumi

Journal of High Energy Physics, Dec 2017, Vol.2017(12), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10298479 ; DOI: 10.1007/JHEP12(2017)125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An improved AFS phase for AdS3 string integrability

Abbott, Michael ; Aniceto, Inês; Aniceto, Inês (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 22, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.physletb.2015.02.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yukawas and discrete symmetries in F-theory compactifications without section

García-Etxebarria, Iñaki ; Grimm, Thomas ; Keitel, Jan; Keitel, Jan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 30, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/JHEP11(2014)125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Boltzmann equations to steady wall velocities

Konstandin, Thomas ; Nardini, Germano ; Rues, Ingo; Rues, Ingo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 18, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1475-7516/2014/09/028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum liquids resulting from quark systems with four-quark interaction

Molodtsov, S ; Zinovjev, G

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Mar 2015, Vol.75(3), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3268-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-analytic techniques for calculating bubble wall profiles

Akula, Sujeet ; Balázs, Csaba ; White, Graham; White, Graham (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 29, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1140/epjc/s10052-016-4519-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baryogenesis in the two doublet and inert singlet extension of the Standard Model

Alanne, Tommi ; Kainulainen, Kimmo ; Tuominen, Kimmo ; Vaskonen, Ville; Vaskonen, Ville (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 28, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1475-7516/2016/08/057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior of Quasinormal Modes and high dimension RN-AdS Black Hole phase transition

Chabab, M ; Iraoui, S ; Masmar, K; Masmar, K (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1140/epjc/s10052-016-4518-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior of quasinormal modes and Van der Waals-like phase transition of charged AdS black holes in massive gravity

De-Cheng, Zou ; Liu, Yunqi ; Yue, Ruihong; Yue, Ruihong (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 3, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-4937-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quadratic thermal terms in the deconfined phase from holography

Zuo, Fen ; Yi-Hong, Gao; Yi-Hong, Gao (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 10, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/JHEP07(2014)147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topology and strong four fermion interactions in four dimensions

Catterall, Simon ; Butt, Nouman; Butt, Nouman (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 27, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.97.094502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A general holographic metal/superconductor phase transition model

Peng, Yan ; Liu, Yunqi; Liu, Yunqi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 3, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/JHEP02(2015)082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global monopoles can change Universe's topology

Marunovic, Anja ; Prokopec, Tomislav; Prokopec, Tomislav (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 17, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.physletb.2016.03.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix Models for Deconfinement and Their Perturbative Corrections

Guo, Yun; Guo, Yun (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 27, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/JHEP11(2014)111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criticality for charged black branes

Hennigar, Robie

Journal of High Energy Physics, Sep 2017, pp.1-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10298479 ; DOI: 10.1007/JHEP09(2017)082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 882  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (880)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (18)
 2. 2014đến2014  (114)
 3. 2015đến2015  (127)
 4. 2016đến2017  (289)
 5. Sau 2017  (334)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hendi, S. H.
 2. Panahiyan, S.
 3. Liu, Fu-Hu
 4. Mann, Robert
 5. Zeng, Xiao-Xiong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...