skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: RSC Journals (Royal Society of Chemistry) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of camphor in steroid synthesis: a new approach to optically active trans -hydrindane derivatives

Hutchinson, John H. ; Money, Thomas ; Piper, Susan E.

Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, 1984, Issue.7, pp.455-456

ISSN: 0022-4936 ; DOI: 10.1039/C39840000455

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

5,6-Dehydrocamphor: a chiral intermediate in terpenoid synthesis

Hutchinson, John H. ; Kuo, David L. ; Money, Thomas ; Yokoyama, Benjamin

Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, 1988, Issue.19, pp.1281-1282

ISSN: 0022-4936 ; DOI: 10.1039/C39880001281

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson,John H.
  2. Money,Thomas
  3. Hutchinson, J.H.
  4. Money, T.
  5. Kuo, D.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...