skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: RECERCAT xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of a framework for enriching human-computer-human interaction with awareness in a seamless way

Sendín Veloso, Montserrat ; López Gil, Juan Miguel ; López - Jaquero, Víctor Manuel

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative explicit plasticity framework: a conceptual scheme for the generation of plastic and group-aware user interfaces

Sendín Veloso, Montserrat ; López - Jaquero, Víctor Manuel ; Collazos Ordóñez, César A

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...