skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic and zinc in impoundment materials and related stream sediments from a polluted area in Eastern Slovakia: distribution, mobility, and water quality

Jankulár, Michal ; Hiller, Edgar ; Jurkovic, Lubomír ; Veselská, Veronika ; Majzlan, Juraj

Journal of Hydrology and Hydromechanics, Sep 2009, Vol.57(3), p.200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042790X ; E-ISSN: 13384333 ; DOI: 10.2478/v10098-009-0019-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product Safety in the European Union

Gondárová, Jana ; Kovácová, Natália ; Stefanák, Peter

Studia Commercialia Bratislavensia, 2010, Vol.3(10), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13377493 ; E-ISSN: 13393081 ; DOI: 10.2478/v10151-010-0002-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial-Temporal Monitoring of Groundwater Using Multivariate Statistical Techniques in Bareilly District of Uttar Pradesh, India

Singh, Sudhir ; Singh, Chander ; Kumar, Kewat ; Gupta, Ramvtar ; Mukherjee, Saumitra

Journal of Hydrology and Hydromechanics, Mar 2009, Vol.57(1), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042790X ; E-ISSN: 13384333 ; DOI: 10.2478/v10098-009-0005-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stefanák, Peter
  2. Majzlan, J
  3. Mukherjee, Saumitra
  4. Jankular, M
  5. Hiller, Edgar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...