skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals distribution characteristics and ecological risk evaluation in surface sediments of dammed Jinshan lake

Zhou, Xiao-Hong ; Liu, Long-Mei ; Chen, Xi ; Chen, Zhi-Gang ; Zhang, Jin-Ping ; Li, Yi-Min ; Liu, Biao

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2014, Vol.35(11), pp.4127-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25639085 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of platform switching on the levels of metal ion release from different implant-abutment couples

Alrabeah, Ghada ; Knowles, Jonathan ; Petridis, Haralampos

International Journal of Oral Science, Jun 2016, Vol.8(2), pp.117-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16742818 ; DOI: 10.1038/ijos.2016.5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oenanthe Javanica Extract Protects Against Experimentally Induced Ischemic Neuronal Damage via its Antioxidant Effects

Park, Joon ; Cho, Jeong ; Kim, In ; Ahn, Ji ; Lee, Jae-Chul ; Chen, Bai ; Shin, Bich-Na ; Tae, Hyun-Jin ; Yoo, Ki-Yeon ; Hong, Seongkweon ; Kang, Il ; Won, Moo-Ho ; Kim, Jong-Dai

Chinese Medical Journal, Nov 5, 2015, Vol.128(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03666999 ; DOI: 10.4103/0366-6999.168063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Fam20C expression in odontogenesis and osteogenesis using transgenic mice

Du, Er-Xia ; Wang, Xiao-Fang ; Yang, Wu-Chen ; Kaback, Deborah ; Yee, Siu-Pok ; Qin, Chun-Lin ; George, Anne ; Hao, Jian-Jun

International Journal of Oral Science, Jun 2015, Vol.7, pp.89-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16742818 ; DOI: 10.1038/ijos.2014.67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zirconium Ions Up-Regulate the BMP/SMAD Signaling Pathway and Promote the Proliferation and Differentiation of Human Osteoblasts

Chen, Yongjuan ; Roohani-Esfahani, Seyed-Iman ; Lu, Zufu ; Zreiqat, Hala ; Dunstan, Colin R.

PLoS ONE, Jan 20, 2015, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Halitosis: the multidisciplinary approach

Bollen, Curd Ml ; Beikler, Thomas

International Journal of Oral Science, 2012, Vol.4(2), p.55-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2818 ; E-ISSN: 2049-3169 ; DOI: 10.1038/ijos.2012.39 ; PMCID: 3412664 ; PMID: 22722640

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly selective plasma-activated copper catalysts for carbon dioxide reduction to ethylene

Mistry, Hemma ; Varela, Ana ; Bonifacio, Cecile ; Zegkinoglou, Ioannis ; Sinev, Ilya ; Choi, Yong-Wook ; Kisslinger, Kim ; Stach, Eric ; Yang, Judith ; Strasser, Peter ; Cuenya, Beatriz

Nature Communications, Jun 2016, Vol.7, p.12123 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms12123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beikler, Thomas
  2. Sinev, Ilya
  3. Ye, Xingguo
  4. Chen, Yongjuan
  5. Lin, Zhishan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...