skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fine-Grained Product Class Recognition for Assisted Shopping

George, Marian ; Mircic, Dejan ; Sörös, Gábor ; Floerkemeier, Christian ; Mattern, Friedemann; Mattern, Friedemann (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 14, 2015

Toàn văn sẵn có

2
Web and Internet Economics: 10th International Conference, WINE 2014, Beijing, China, December 14-17, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web and Internet Economics: 10th International Conference, WINE 2014, Beijing, China, December 14-17, 2014. Proceedings

Berbeglia, Gerardo ; Sloan, Peter ; Vetta, Adrian;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Liu, Tie-Yan (Editor) ; Qi, Qi (Editor) ; Ye, Yinyu (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319131283 ; ISBN: 3319131281 ; E-ISBN: 9783319131290 ; E-ISBN: 331913129X ; DOI: 10.1007/978-3-319-13129-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mattern, Friedemann
 2. Ye, Yinyu
 3. Kobsa, Alfred
 4. Floerkemeier, Christian
 5. Mircic, Dejan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...