skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web GIS in practice VII: stereoscopic 3-D solutions for online maps and virtual globes

Boulos, Maged N Kamel ; Robinson, Larry R

International Journal of Health Geographics, 2009, Vol.8, p.59-59 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-072X ; DOI: 10.1186/1476-072X-8-59 ; PMCID: 2772849 ; PMID: 19849837

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exergames for health and fitness: the roles of GPS and geosocial apps.(Editorial)

Boulos, Maged N Kamel ; Yang, Stephen P

International Journal of Health Geographics, April 5, 2013, Vol.12(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-072X ; DOI: 10.1186/1476-072X-12-18

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web GIS in practice VIII: HTML5 and the canvas element for interactive online mapping

Boulos, Maged N Kamel ; Warren, Jeffrey ; Gong, Jianya ; Yue, Peng

International journal of health geographics, 03 March 2010, Vol.9, pp.14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-072X ; PMID: 20199681 Version:1 ; DOI: 10.1186/1476-072X-9-14

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boulos, Maged N Kamel
  2. Boulos, Mnk
  3. Boulos, M.N.K.
  4. Boulos, Maged
  5. Boulos Maged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...