skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to Match for Multi-criteria Document Relevance

Moulahi, Bilel ; Tamine, Lynda; Tamine, Lynda (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 28, 2014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DSRIM: A Deep Neural Information Retrieval Model Enhanced by a Knowledge Resource Driven Representation of Documents

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bricon-Souf, Nathalie; Bricon-Souf, Nathalie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Deep Neural Approach for Knowledge-Based IR

Tamine, Lynda ; Soulier, Laure ; Bricon-Souf, Nathalie; Bricon-Souf, Nathalie (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 23, 2016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tamine, Lynda
  2. Bricon-Souf, Nathalie
  3. Soulier, Laure
  4. Moulahi, Bilel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...