skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Project MUSE xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Massovye Besporiadki v SSSR pri Khrushcheve i Brezhneve (review)

Gorenburg, Dmitry P

Journal of Cold War Studies, 2001, Vol.3(1), pp.138-140 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-3972 ; E-ISSN: 1531-3298

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not with One Voice: An Explanation of Intragroup Variation in Nationalist Sentiment

Gorenburg, Dmitry

World Politics, 2000, Vol.53(1), pp.115-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tatar Language Policies in Comparative Perspective: Why Some Revivals Fail and Some Succeed

Gorenburg, Dmitry

Ab Imperio, 2005, Vol.2005(1), pp.257-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2166-4072 ; E-ISSN: 2164-9731

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Регионы России. Хроника и руководители. Том 7: Республика Татарстан, Удмуртская республика, Республика Мордовия Ред. по К. Мацузато, Том 8: Республика Марий Эл, Чувашская республика, Республика Башкортостан Ред. по К. Мацузато (review)

Gorenburg, Dmitry P

Ab Imperio, 2004, Vol.2004(1), pp.571-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2166-4072 ; E-ISSN: 2164-9731

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Communism in Eastern Europe and the Soviet Union (review)

Gorenburg, Dmitry P.

Journal of Cold War Studies, 2003, Vol.5(3), pp.139-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1520-3972 ; E-ISSN: 1531-3298

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...