skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Governance of Policing and Security : Ironies, Myths and Paradoxes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Governance of Policing and Security : Ironies, Myths and Paradoxes

Hoogenboom, Bob

E-ISBN: 9780230281233 E-ISBN: 0230281230 DOI: 10.1057/9780230281233 ISBN: 9780230542655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. HathiTrust Digital Library  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoogenboom, Abraham Bob
  2. Hoogenboom, Abraham
  3. Hoogenboom, Bob

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...