skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responding to the public health consequences of the Ukraine crisis: an opportunity for global health diplomacy

Mackey, Tim K ; Strathdee, Steffanie A

Journal of the International AIDS Society, January 2015, Vol.18(1), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-2652 ; E-ISSN: 1758-2652 ; DOI: 10.7448/IAS.18.1.19410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chile's role in global health diplomacy: a narrative literature review.(Report)

Ramirez, Jorge ; Valdivia, Leonel ; Rivera, Elena ; Da Silva Santos, Marilia ; Sepulveda, Dino ; Labonte, Ronald ; Ruckert, Arne

Globalization and Health, Nov 16, 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-018-0428-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics of Ebola and the critical role of global health diplomacy for the CARICOM

Chattu, Vijay

Journal of Family Medicine and Primary Care, 2017, Vol.6(3), p.463-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2249-4863 ; DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_75_17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating Equitable Access to Influenza Vaccines: Global Health Diplomacy and the Controversies Surrounding Avian Influenza H5N1 and Pandemic Influenza H1N1

Fidler, David P; Lee, Kelley (Academic Editor)

PLoS Medicine, 2010, Vol.7(5), p.e1000247 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1000247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Foreign Policy Make a Difference to Health?

Møgedal, Sigrun ; Alveberg, Benedikte Louise

PLoS Medicine, 2010, Vol.7(5), p.e1000274 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1000274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Continuing Growth of Global Cooperation Networks in Research: A Conundrum for National Governments

Wagner, Caroline ; Leydesdorff, Loet

PLoS One, Jul 2015, Vol.10(7), p.e0131816 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0131816

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambodia’s health professionals and the ASEAN Mutual Recognition Arrangements: registration, education and mobility

Hill, Peter

Human Resources for Health, 2019, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14784491 ; DOI: 10.1186/s12960-019-0349-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hill, Peter S.
  2. Strathdee, Steffanie A
  3. Møgedal, Sigrun
  4. Sepúlveda, Dino
  5. Law, Kristy Meng-Hsi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...