skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2004 xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narendra Modi's Pakistan and China policy: assertive bilateral diplomacy, active coalition diplomacy

Bajpai, Kanti

International Affairs, 2017, Vol. 93(1), pp.69-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1093/ia/iiw003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A K-W.

Mcmeekin, Sean

The American Historical Review, 2013, Vol. 118(1), pp.282-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/118.1.282a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D avid M ilne . Worldmaking: The Art and Science of American Diplomacy

Hixson, Walter L

The American Historical Review, 2016, Vol. 121(5), pp.1676-1677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/121.5.1676

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

K urkpatrick D orsey . Whales and Nations: Environmental Diplomacy on the High Seas

Payne, Brian

The American Historical Review, 2015, Vol. 120(1), pp.196-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/120.1.196

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twitter and transformative diplomacy: social media and Iran–US relations

Duncombe, Constance

International Affairs, 2017, Vol. 93(3), pp.545-562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1093/ia/iix048

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

G regory M. T omlin . Murrow’s Cold War: Public Diplomacy for the Kennedy Administration

Seib, Philip

The American Historical Review, 2017, Vol. 122(1), pp.200-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/122.1.200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Z henping W ang . Tang China in Multi-Polar Asia: A History of Diplomacy and War

Standen, Naomi

The American Historical Review, 2014, Vol. 119(5), pp.1671-1672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/119.5.1671

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M ostafa M inawi . The Ottoman Scramble for Africa: Empire and Diplomacy in the Sahara and the Hijaz

Kayali, Hasan

The American Historical Review, 2017, Vol. 122(3), pp.959-961 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/122.3.959

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

S arah E llen G raham . Culture and Propaganda: The Progressive Origins of American Public Diplomacy, 1936–1953

Davidann, Jon

The American Historical Review, 2017, Vol. 122(1), pp.189-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/122.1.189

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D W.

Schulz, Matthias

The American Historical Review, 2014, Vol. 119(2), pp.590-591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/119.2.590

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D oğan G ürpınar . Ottoman Imperial Diplomacy: A Political, Social, and Cultural History

Anscombe, Frederick

The American Historical Review, 2015, Vol. 120(1), pp.363-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/120.1.363a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E llen D. T illman . Dollar Diplomacy by Force: Nation-Building and Resistance in the Dominican Republic

Kirkland, Robert

The American Historical Review, 2017, Vol. 122(2), pp.556-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/122.2.556

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

R D. W.

Daum, Andreas W

The American Historical Review, 2013, Vol. 118(5), pp.1554-1554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/118.5.1554

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
ANDREW J. FALK. Upstaging the Cold War: American Dissent and Cultural Diplomacy, 1940-1960.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANDREW J. FALK. Upstaging the Cold War: American Dissent and Cultural Diplomacy, 1940-1960.

Gienow-Hecht, J. C. E.

The American Historical Review, 02/01/2013, Vol.118(1), pp.214-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/118.1.214

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

D avid J ames G ill . Britain and the Bomb: Nuclear Diplomacy, 1964–1970

Gavin, Francis J

The American Historical Review, 2015, Vol. 120(3), pp.1118-1119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/120.3.1118

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The benevolent dragon? How Sino-African health aid problematises the normative health diplomacy discourse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The benevolent dragon? How Sino-African health aid problematises the normative health diplomacy discourse

Kadetz, P

European Journal of Public Health, 10/01/2013, Vol.23(suppl_1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckt126.140

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

F rancisco J avier R odríguez J iménez , L orenzo D elgado G ómez -E scalonilla , and N icholas J. C ull , editors. US Public Diplomacy and Democratization in Spain: Selling Democracy?

The American Historical Review, 2016, Vol. 121(2), pp.697-697 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/121.2.697c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Africa and the world: bilateral and multilateral international diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Africa and the world: bilateral and multilateral international diplomacy

Westcott, Nicholas

International Affairs, 09/01/2018, Vol.94(5), pp.1203-1204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ia/iiy154

Toàn văn không sẵn có

19
Nixon's Back Channel to Moscow: Confidential Diplomacy and Détente
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nixon's Back Channel to Moscow: Confidential Diplomacy and Détente

Hanhimäki, Jussi M.

Journal of American History, 06/01/2018, Vol.105(1), pp.227-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; E-ISSN: 1945-2314 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jay129

Toàn văn không sẵn có

20
Women's Antiwar Diplomacy during the Vietnam War Era
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's Antiwar Diplomacy during the Vietnam War Era

Rutenberg, Amy J.

Journal of American History, 12/01/2018, Vol.105(3), pp.753-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723 ; E-ISSN: 1945-2314 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jahist/jay415

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3.232)
 2. Toàn văn trực tuyến (823)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (244)
 2. 2008đến2010  (366)
 3. 2011đến2013  (776)
 4. 2014đến2017  (1.786)
 5. Sau 2017  (145)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2.413)
 2. Bình xét khoa học  (870)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.314)
 2. French  (4)
 3. German  (2)
 4. Japanese  (1)
 5. Norwegian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barringer, T. A
 2. Barringer, T.A.
 3. Cottier, Thomas
 4. Kost, Ingrid
 5. Holmes, Marcus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...