skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 302  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions and attitudes about the sale and promotion of sugar-sweetened beverages in a university

Howse, E ; Freeman, B ; Wu, J ; Rooney, K

The European Journal of Public Health, 2017, Vol. 27(suppl3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/ckx187.353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Comparison of GnRH antagonist versus GnRH agonist protocol in poor ovarian responders undergoing IVF
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of GnRH antagonist versus GnRH agonist protocol in poor ovarian responders undergoing IVF

Pu, D. ; Wu, J. ; Liu, J.

Human Reproduction, 04/01/2012, Vol.27(4), pp.1230-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/des006

Toàn văn sẵn có

3
Comparisons of GnRH antagonist versus GnRH agonist protocol in poor ovarian responders undergoing IVF
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparisons of GnRH antagonist versus GnRH agonist protocol in poor ovarian responders undergoing IVF

Pu, D. ; Wu, J. ; Liu, J.

Human Reproduction, 10/01/2011, Vol.26(10), pp.2742-2749 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/der240

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Reply to Kok and Dwyer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply to Kok and Dwyer

Cowling, B. J. ; Wu, J. T. ; Peiris, J. S. M.

Clinical Infectious Diseases, 07/01/2011, Vol.53(1), pp.101-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; E-ISSN: 1537-6591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cid/cir286

Toàn văn sẵn có

5
New insights into cell signaling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New insights into cell signaling

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 04/01/2014, Vol.6(2), pp.103-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mju009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Small molecules for big tasks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small molecules for big tasks

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 06/01/2011, Vol.3(3), pp.143-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjr010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Novel factors for cell differentiation and reprogramming
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel factors for cell differentiation and reprogramming

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 10/01/2014, Vol.6(5), pp.355-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mju035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Insights into complex processes of animal development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights into complex processes of animal development

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 08/01/2014, Vol.6(4), pp.271-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mju032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Many facets of stem cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Many facets of stem cells

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 04/01/2011, Vol.3(2), pp.75-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjr008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Two years as Editor-in-Chief
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two years as Editor-in-Chief

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 12/01/2012, Vol.4(6), pp.430-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjs059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Regulating cell differentiation at different layers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulating cell differentiation at different layers

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 12/01/2011, Vol.3(6), pp.319-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjr036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
New players in apoptosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New players in apoptosis

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 08/01/2011, Vol.3(4), pp.203-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjr018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Genotoxic stresses and protein modifications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxic stresses and protein modifications

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 10/01/2012, Vol.4(5), pp.269-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjs051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
New factors and signaling pathways for developmental regulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New factors and signaling pathways for developmental regulation

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 02/01/2015, Vol.7(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjv007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Cell signaling for pathological responses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell signaling for pathological responses

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 12/01/2013, Vol.5(6), pp.357-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjt040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
New clues for organogenesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New clues for organogenesis

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 12/01/2012, Vol.4(6), pp.351-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjs056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
DNA damage and tumorigenesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA damage and tumorigenesis

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 06/01/2013, Vol.5(3), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjt016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Molecular responses to environmental stresses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular responses to environmental stresses

Wu, J.

Journal of Molecular Cell Biology, 04/01/2012, Vol.4(2), pp.65-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-2788 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjs008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Comment on: Reversible cerebral vasoconstriction syndrome in a female patient with systemic lupus erythematosus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on: Reversible cerebral vasoconstriction syndrome in a female patient with systemic lupus erythematosus

Zhang, H.-L. ; Gao, S.-J. ; Yang, Y. ; Wu, J.

Rheumatology, 02/01/2011, Vol.50(2), pp.425-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-0324 ; E-ISSN: 1462-0332 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/keq293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
EFFECT OF AGING AND GLUCAGON-LIKE PEPTIDE 2 ON INTESTINAL MICROBIOTA IN SD RATS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFECT OF AGING AND GLUCAGON-LIKE PEPTIDE 2 ON INTESTINAL MICROBIOTA IN SD RATS

Wu, J.

Innovation in Aging, 07/01/2017, Vol.1(suppl_1), pp.438-438 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2399-5300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/geroni/igx004.1571

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 302  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (10)
 2. 1993đến1999  (36)
 3. 2000đến2005  (28)
 4. 2006đến2012  (117)
 5. Sau 2012  (104)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Wu, J  (217)
 2. Wu  (47)
 3. J. Wu  (28)
 4. Wu, Jy  (20)
 5. Wu, Jr  (17)
 6. Zhang, X  (16)
 7. Wu, Jiarui  (16)
 8. Wu, Jie  (14)
 9. Wu, J C  (13)
 10. Wang, Y  (12)
 11. Zhang, J.  (11)
 12. Li, Y.  (11)
 13. Wu, Jing  (9)
 14. Liu, J.  (9)
 15. Wu, Jun  (9)
 16. Wu, Jiangping  (4)
 17. Wu, Jinyu  (4)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Japanese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wu, J
 2. Wu
 3. J. Wu
 4. Wu, Jy
 5. Wu, Jr

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Biology
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...