skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N07 Adherence to WHO pain guidelines in a community hospital

Castelli, E ; Cabiddu, M ; Balconi, E ; Borgonovo, K ; Coinu, A ; Ghilardi, M ; Silva, S ; De Giuseppe, A ; Ercole, C ; Petrelli, F ; Barni, S

Annals of Oncology, 2015, Vol. 26(suppl6), pp.vi-vi [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-7534 ; E-ISSN: 1569-8041 ; DOI: 10.1093/annonc/mdv346.07

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Comprehensive Study of Polymorphic Sites along the HLA-G Gene: Implication for Gene Regulation and Evolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comprehensive Study of Polymorphic Sites along the HLA-G Gene: Implication for Gene Regulation and Evolution

Castelli, E. C. ; Mendes-Junior, C. T. ; Veiga-Castelli, L. C. ; Roger, M. ; Moreau, P. ; Donadi, E. A.

Molecular Biology and Evolution, 11/01/2011, Vol.28(11), pp.3069-3086 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/molbev/msr138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Divining the Future Places of Religion: A Partial Response to Graham Ward, "The Future of Religion"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divining the Future Places of Religion: A Partial Response to Graham Ward, "The Future of Religion"

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 01/10/2006, Vol.74(1), pp.187-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfj025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Insights on the HLA-G Evolutionary History Provided by a Nearby Alu Insertion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights on the HLA-G Evolutionary History Provided by a Nearby Alu Insertion

Santos, K. E. ; Lima, T. H. A. ; Felicio, L. P. ; Massaro, J. D. ; Palomino, G. M. ; Silva, A. C. A. ; Oliveira, S. F. ; Sabbagh, A. ; Garcia, A. ; Moreau, P. ; Donadi, E. A. ; Mendes-Junior, C. T. ; Castelli, E. C.

Molecular Biology and Evolution, 11/01/2013, Vol.30(11), pp.2423-2434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/molbev/mst142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN OPEN MULTICENTRIC STUDY EVALUATING 4-HYDROXYBUTYRIC ACID SODIUM SALT IN THE MEDIUM-TERM TREATMENT OF 179 ALCOHOL DEPENDENT SUBJECTS

Addolorato, G ; Castelli, E ; Stefanini, G. F ; Casella, G ; Caputo, F ; Marsigli, L ; Bernardi, M ; Gasbarrin, G

Alcohol and Alcoholism, 1996, Vol. 31(4), pp.341-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-0414 ; E-ISSN: 1464-3502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased cytogenetic damage detected by FISH analysis on micronuclei in peripheral lymphocytes from alcoholics

Maffei, F ; Fimognari, C ; Castelli, E ; Stefanini, G F ; Forti, G C ; Hrelia, P

Mutagenesis, November 2000, Vol.15(6), pp.517-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-8357 ; PMID: 11077004 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temperature stability in the sub-milliHertz band with LISA Pathfinder

Armano, M ; Audley, H ; Baird, J ; Binetruy, P ; Born, M ; Bortoluzzi, D ; Castelli, E ; Cavalleri, A ; Cesarini, A ; Cruise, A M ; Danzmann, K ; de Deus Silva, M ; Diepholz, I ; Dixon, G ; Dolesi, R ; Ferraioli, L ; Ferroni, V ; Fitzsimons, E D ; Freschi, M ; Gesa, L ; Gibert, F ; Giardini, D ; Giusteri, R ; Grimani, C ; Grzymisch, J ; Harrison, I ; Heinzel, G ; Hewitson, M ; Hollington, D ; Hoyland, D ; Hueller, M ; Inchauspé, H ; Jennrich, O ; Jetzer, P ; Karnesis, N ; Kaune, B ; Korsakova, N ; Killow, C J ; Lobo, J A ; Lloro, I ; Liu, L ; López-Zaragoza, J P ; Maarschalkerweerd, R ; Mance, D ; Mansanet, C ; Martín, V ; Martin-Polo, L ; Martino, J ; Martin-Porqueras, F ; Mateos, I ; Mcnamara, P W ; Mendes, J ; Mendes, L ; Meshksar, N ; Nofrarias, M ; Paczkowski, S ; Perreur-Lloyd, M ; Petiteau, A ; Pivato, P ; Plagnol, E ; Ramos-Castro, J ; Reiche, J ; Robertson, D I ; Rivas, F ; Russano, G ; Sanjuán, J ; Slutsky, J ; Sopuerta, C F ; Sumner, T ; Texier, D ; Thorpe, J I ; Trenkel, C ; Vetrugno, D ; Vitale, S ; Wanner, G ; Ward, H ; Wass, P J ; Wealthy, D ; Weber, W J ; Wissel, L ; Wittchen, A ; Zweifel, P; Hep, Inspire (Editor)

Mon.Not.Roy.Astron.Soc, 2019, Vol.486(3), pp.3368-3379 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stz1017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Religion of Fear: The Politics of Horror in Conservative Evangelicalism. By Jason C. Bivins
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion of Fear: The Politics of Horror in Conservative Evangelicalism. By Jason C. Bivins

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 03/01/2010, Vol.78(1), pp.301-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfp067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds. By Shmuel Shepkaru
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds. By Shmuel Shepkaru

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 10/17/2007, Vol.75(4), pp.996-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfm072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
An Ecstasy of Folly: Prophecy and Authority in Early Christianity. By Laura Nasrallah. Harvard University Press, 2003. 225 pages. $25.00
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ecstasy of Folly: Prophecy and Authority in Early Christianity. By Laura Nasrallah. Harvard University Press, 2003. 225 pages. $25.00

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 12/01/2005, Vol.73(4), pp.1243-1246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfi140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2006  (2)
 3. 2007đến2010  (2)
 4. 2011đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Castelli, E
 2. Donadi, Eduardo A
 3. Moreau, Philippe
 4. Castelli, Erick C
 5. Mendes-Junior, Celso T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...