skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genre, métissage et transactions coloniales aux Indes néerlandaises (1900-1942)1

Gouda, Frances

Clio. Femmes, Genre, Histoire, 01 May 2011, pp.23-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1252-7017 ; E-ISSN: 1777-5299 ; DOI: 10.4000/clio.9995

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

White and Dark Stranger Kings: Kupang in the Early Colonial Era

Hägerdal, Hans

Moussons, 01 December 2008, pp.137-161

ISSN: 1620-3224 ; E-ISSN: 2262-8363 ; DOI: 10.4000/moussons.1510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Clio  (1)
  2. Moussons  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hans Hägerdal
  2. Hägerdal, Hans
  3. Gouda, Frances

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...