skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minority Rights Revolution (Book Review)

Stevens, Mitchelll.

American Journal of Sociology, July 2006, Vol.112(1), pp.328-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/507811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism and Minority Rights – Edited by S. May, T. Modood and J. Squires

Rumford, Chris

British Journal of Sociology, June 2006, Vol.57(2), pp.327-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2006.00111_15.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minority Rights in Europe.(Book review)

Galbreath, David

Journal of Public Policy, Jan-April, 2006, Vol.26(1), p.85-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-814X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minority Rights in Europe.(Book review)

Mowbray, Jacqueline

International and Comparative Law Quarterly, April, 2007, Vol.56(2), p.467-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness – By D.J. Galbreath and J. McEvoy

Konyali, Ali

JCMS: Journal of Common Market Studies, November 2012, Vol.50(6), pp.1047-1048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/j.1468-5965.2012.02308_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative turn? Religion, state and conflict in Indonesia.('Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World,' 'Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java' and 'Violence and Vengeance: Religious Conflict and Its Aftermath in Eastern Indonesia')(Book review)

Hamayotsu, Kikue

Pacific Affairs, 2014, Vol.87(4), p.815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X ; DOI: 10.5509/2014874815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 18781938 (Book Review)

Cesarani, David

The Journal of Modern History, June 2006, Vol.78(2), pp.470-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/505812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878–1938

Black, Eugene C

Central European History, 2005, Vol.38(4), pp.667-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900005835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights.(Book Review)

Gunter, Michael M.

The Middle East Journal, Wntr, 2006, Vol.60(1), p.176(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights in Turkey.(Book review)

Kakizaki, Masaki

Insight Turkey, July, 2008, Vol.10(3), p.159(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-177X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faith: Faith Bandler, Gentle Activist.(Book Review)

Moore, Clive

The Australian Journal of Politics and History, March, 2004, Vol.50(1), p.126(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9522

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Delusions: The Initiative Process in America.(Book Review)

Leckrone, J. Wesley

Publius, Fall, 2004, Vol.34(4), p.171(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-5950

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (5)
 4. 2007đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Malloy, Tove
 2. Hamayotsu, Kikue
 3. Leckrone, J
 4. David Galbreath
 5. Galbreath, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...