skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanbellingen, Tim xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impaired gesture performance in schizophrenia: Particular vulnerability of meaningless pantomimes

Walther, Sebastian ; Vanbellingen, Tim ; Müri, René ; Strik, Werner ; Bohlhalter, Stephan

Neuropsychologia, November 2013, Vol.51(13), pp.2674-2678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2013.08.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left posterior parietal theta burst stimulation affects gestural imitation regardless of semantic content

Vanbellingen, Tim ; Bertschi, Manuel ; Nyffeler, Thomas ; Cazzoli, Dario ; Wiest, Roland ; Bassetti, Claudio ; Kaelin-Lang, Alain ; Müri, René ; Bohlhalter, Stephan

Clinical Neurophysiology, March 2014, Vol.125(3), pp.457-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-2457 ; E-ISSN: 1872-8952 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2013.07.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehension of Co-Speech Gestures in Aphasic Patients: An Eye Movement Study

Eggenberger, Noëmi ; Preisig, Basil C ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Vanbellingen, Tim ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Cazzoli, Dario ; Müri, René M

PloS one, 2016, Vol.11(1), pp.e0146583 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26735917 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0146583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebral correlates of imitation of intransitive gestures: An integrative review of neuroimaging data and brain lesion studies

Lesourd, Mathieu ; Osiurak, François ; Baumard, Josselin ; Bartolo, Angela ; Vanbellingen, Tim ; Reynaud, Emanuelle

Neuroscience and Biobehavioral Reviews, December 2018, Vol.95, pp.44-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-7634 ; E-ISSN: 1873-7528 ; DOI: 10.1016/j.neubiorev.2018.07.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of co-speech gestures in aphasic patients: A visual exploration study during the observation of dyadic conversations

Preisig, Basil C ; Eggenberger, Noëmi ; Zito, Giuseppe ; Vanbellingen, Tim ; Schumacher, Rahel ; Hopfner, Simone ; Nyffeler, Thomas ; Gutbrod, Klemens ; Annoni, Jean-Marie ; Bohlhalter, Stephan ; Müri, René M

Cortex, March 2015, Vol.64, pp.157-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-9452 ; E-ISSN: 1973-8102 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2014.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interference with gesture production by theta burst stimulation over left inferior frontal cortex

Bohlhalter, Stephan ; Vanbellingen, Tim ; Bertschi, Manuel ; Wurtz, Pascal ; Cazzoli, Dario ; Nyffeler, Thomas ; Hess, Christian W ; Müri, René

Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, June 2011, Vol.122(6), pp.1197-202 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1872-8952 ; PMID: 21130031 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.clinph.2010.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cortical signature of impaired gesturing: Findings from schizophrenia

Viher, Petra Verena ; Stegmayer, Katharina ; Kubicki, Marek ; Karmacharya, Sarina ; Lyall, Amanda Ellis ; Federspiel, Andrea ; Vanbellingen, Tim ; Bohlhalter, Stephan ; Wiest, Roland ; Strik, Werner ; Walther, Sebastian

NeuroImage. Clinical, 2018, Vol.17, pp.213-221 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2213-1582 ; PMID: 29159038 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.nicl.2017.10.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture impairments in schizophrenia are linked to increased movement and prolonged motor planning and execution

Dutschke, Lars Levi ; Stegmayer, Katharina ; Ramseyer, Fabian ; Bohlhalter, Stephan ; Vanbellingen, Tim ; Strik, Werner ; Walther, Sebastian

Schizophrenia research, October 2018, Vol.200, pp.42-49 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-2509 ; PMID: 28709771 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.schres.2017.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural brain correlates of defective gesture performance in schizophrenia

Stegmayer, Katharina ; Bohlhalter, Stephan ; Vanbellingen, Tim ; Federspiel, Andrea ; Moor, Jeanne ; Wiest, Roland ; Müri, René ; Strik, Werner ; Walther, Sebastian

Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, May 2016, Vol.78, pp.125-137 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1973-8102 ; PMID: 27038858 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2016.02.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vanbellingen, Tim
 2. Vanbellingen, T.
 3. Bohlhalter, Stephan
 4. Bohlhalter, S.
 5. Müri, René

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...