skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Darwinian Theory of Ethnicity, "Race," and Nationality

Wallace, Walter L.

International Journal of Comparative Sociology, 2000, Vol.41(2), pp.147-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Phenomenological Analysis of the Experience of Pivotal Moments in Therapy as Defined by Clients

Giorgi, Barbro

Journal of Phenomenological Psychology, 2011, Vol.42(1), pp.61-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2662 ; E-ISSN: 1569-1624 ; DOI: 10.1163/156916211X567497

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Prostitute's Lived Experiences of Stigma

Tomura, Miyuki

Journal of Phenomenological Psychology, 2009, Vol.40(1), pp.51-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2662 ; E-ISSN: 1569-1624 ; DOI: 10.1163/156916209X427981

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Empathetic Psychological Perspective of Police Deadly Force Training

Broomé, Rodger

Journal of Phenomenological Psychology, 2011, Vol.42(2), pp.137-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472662 ; E-ISSN: 1569-1624

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational and Economic Reforms, Gender Equity, and Access to Schooling in Africa

Assie - Lumumba, N'Dri Therese

International Journal of Comparative Sociology, 2000, Vol.41(1), pp.89-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homer and History: Iliad 9.381-4

Kelly, Adrian

Mnemosyne, 2006, Vol.59(3), pp.321-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7074 ; E-ISSN: 1568-525X ; DOI: 10.1163/156852506778132400

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neoliberal Economic Reforms and Workers of the Third World at the End of the Second Millennium of the Christian Era

Bagchi, Amiya Kumar

International Journal of Comparative Sociology, March 2000, Vol.41(1), pp.71-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071520004100105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics of Constitutional Reforms and Democratization in Africa

Ihonvbere, Julius O

International Journal of Comparative Sociology, March 2000, Vol.41(1), pp.9-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071520004100102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postmodernity and Family Theory

Noble, Trevor

International Journal of Comparative Sociology, September 1998, Vol.39(3), pp.257-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/002071529803900301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Magistrates in the Greek East

Strubbe, Johan

Mnemosyne, 2005, Vol.58(1), pp.88-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7074 ; E-ISSN: 1568-525X ; DOI: 10.1163/1568525053420770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (1)
  2. 2000đến2004  (4)
  3. 2005đến2005  (1)
  4. 2006đến2009  (2)
  5. Sau 2009  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...