skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational revolutionary ideologies

Katz, Mark

Society, 2005, Vol.42(6), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/BF02687511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Russian-US relations improve?(Essay)

Katz, Mark N.

Strategic Studies Quarterly, 2014, Vol.8(2), p.129(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-1815

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Putin’s and Brezhnev’s Policies toward the Middle East

Katz, Mark

Society, 2008, Vol.45(2), pp.177-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-008-9065-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Does the Cold War Continue in the Third World?

Katz, Mark N

Journal of Peace Research, November 1990, Vol.27(4), pp.353-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343390027004001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-democratic revolutions and attempts at state breakup: is there a connection?

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2007, Vol.169(3), p.111(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will there be a revolution in Central Asia?

Katz, Mark N.

Communist and Post-Communist Studies, June, 2007, Vol.40(2), p.129-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionary change in Central Asia

Katz, Mark N.

World Affairs, Spring, 2006, Vol.168(4), p.157(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putin's pro-Israel policy.(Vladimir Putin)

Katz, Mark N.

Middle East Quarterly, Wntr, 2005, Vol.12(1), p.51(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-9467

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic revolutions: why some succeed, why others fail

Katz, Mark N.

World Affairs, Wntr, 2004, Vol.166(3), p.163(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saudi-Russian relations in the Putin Era

Katz, Mark N.

The Middle East Journal, Autumn, 2001, Vol.55(4), p.603(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq's Best-Case Scenario - Some Serious Obstacles to Democratization.(Brief Article)

Katz, Mark N.

World and I, August, 2003, Vol.18(8), p.32

ISSN: 0887-9346

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the Superpowers Plot Peace?

Katz, Mark N

Bulletin of the Atomic Scientists, 01 May 1990, Vol.46(4), pp.38-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402 ; E-ISSN: 1938-3282 ; DOI: 10.1080/00963402.1990.11459828

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Khatemi factor: how much does it matter? (Iranian Pres Mohammed Khatemi)

Katz, Mark N.

The National Interest, Spring, 1998, Issue 51, p.85(6)

ISSN: 0884-9382

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yes - and Israel gains. (Should the Saudis get U.S. arms?) (column)

Katz, Mark N.

The New York Times, May 12, 1986, Vol.135, p.17(N) pA17(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHOULD THE SAUDIS GET U.S. ARMS?; Yes - and Israel Gains.(Editorial Desk)

Katz, Mark N.

The New York Times, May 12, 1986

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

... And picking up the pieces. (the U.S. should not try to keep Iraq united should Saddam Hussein fall from power; the various ethnic factions may want to form their own independent states)(Column)

Katz, Mark N.

The Washington Post, Sept 4, 1995, Vol.118, p.A25

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Airlines are charging for the wrong bags.(OPINION)

Katz, Mark N.

The Christian Science Monitor, June 17, 2008, p.9

ISSN: 0882-7729

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chess for the era of Desert Storm. (Chess as a metaphor for war) (column)

Katz, Mark N.

The Christian Science Monitor, August 5, 1991, Vol.83(175), p.19

ISSN: 0882-7729

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why academics publish unreadable books

Katz, Mark N.

The Christian Science Monitor, Jan 28, 1991, Vol.83(43), p.19

ISSN: 0882-7729

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gorbachev ruined my career; who needs expertise on Soviet-Third World plots when there aren't any? (column)

Katz, Mark N.

The Washington Post, Jan 6, 1991, Vol.114, p.C2

ISSN: 0190-8286

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (37)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (14)
 2. 1991đến1995  (14)
 3. 1996đến2001  (10)
 4. 2002đến2007  (9)
 5. Sau 2007  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (27)
 2. Tin tức  (13)
 3. Bài báo  (13)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Katz, Mark N
 2. Mark N. Katz
 3. Katz, Mark
 4. Katz, Mn
 5. Katz, M.N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...