skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 381.844  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Thomas, Lorenzo

Callaloo, Spring, 1999, Vol.22(2), p.280(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0161-2492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(poem)

Nyhart, Nina

Poetry, June, 1996, Vol.168(3), p.158(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-2032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Dinah Greek

Computer Act!ve, Dec 22, 2005

ISSN: 1461-6211

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

South China Morning Post, Jan 16, 2010

ISSN: 1021-6731

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY

The Independent (London, England), Feb 23, 2016, p.4

ISSN: 1741-9743

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy

Africa News Service, June 30, 2005

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy.(Movie review)

Bitel, Anton

Sight and Sound, 2015, Vol.25(1), p.72(1)

ISSN: 0037-4806

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, not derring-do

Nathan, James A.

Foreign Affairs, Nov-Dec, 2012, Vol.91(6), p.163(6)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online newsrooms and public diplomacy

Lee, Seow Ting ; Lin, Julian

Public Relations Review, September 2015, Vol.41(3), pp.373-375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.02.009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional Diplomacy

Trager, Robert

International Organization, Jul 2011, Vol.65(3), pp.469-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088 ; DOI: 10.1017/S0020818311000178

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutrino physics for Korean diplomacy

Carr, Rachel ; Coleman, Jonathon ; Gratta, Giorgio ; Heeger, Karsten ; Huber, Patrick ; Hor, Yuenkeung ; Kawasaki, Takeo ; Kim, Soo-Bong ; Kim, Yeongduk ; Learned, John ; Lindner, Manfred ; Nakajima, Kyohei ; Seo, Seon-Hee ; Suekane, Fumihiko ; Vacheret, Antonin ; Wang, Wei ; Zhan, Liang

Science (New York, N.Y.), 09 November 2018, Vol.362(6415), pp.649-650 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 30409877 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aav8136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Korean perspectives on U.S. internet public diplomacy

Seo, Hyunjin ; Kinsey, Dennis F.

Public Relations Review, December 2013, Vol.39(5), pp.594-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.06.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apps4Africa: A new State Department public diplomacy initiative

Milam, Lacey ; Avery, Elizabeth Johnson

Public Relations Review, June 2012, Vol.38(2), pp.328-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.12.013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game theory and climate diplomacy

Decanio, Stephen J. ; Fremstad, Anders

Ecological Economics, Jan, 2013, Vol.85, p.177(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8009

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swiss diplomacy.(Brief article)

Nature, Sept 18, 2014, Vol.513(7518), p.285(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: five years on

Kickbusch, Ilona ; Kökény, Mihály

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2013, Vol.91(3), pp.159-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Al-Jazeera, Qatar, and New Tactics in State-Sponsored Media Diplomacy

Samuel-Azran, Tal; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1293-1311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy, Roger Makins and the Anglo‐American relationship. By Richard Wevill

Warner, Geoffrey

International Affairs, July 2015, Vol.91(4), pp.875-876 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/1468-2346.12351

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to Yes With Iran: The Challenges of Coercive Diplomacy

Jervis, Robert

Foreign Affairs, 1 January 2013, Vol.92(1), pp.105-115

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy

Sevin, Efe

Public Relations Review, November 2015, Vol.41(4), pp.562-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 381.844  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (43.387)
 2. Toàn văn trực tuyến (96.422)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (1.283)
 2. 1962đến1975  (640)
 3. 1976đến1989  (8.325)
 4. 1990đến2004  (86.817)
 5. Sau 2004  (284.739)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (338.210)
 2. Spanish  (652)
 3. Portuguese  (186)
 4. German  (175)
 5. French  (170)
 6. Turkish  (67)
 7. Italian  (19)
 8. Japanese  (7)
 9. Chinese  (7)
 10. Norwegian  (5)
 11. Russian  (4)
 12. Dutch  (3)
 13. Lithuanian  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Ross, Ken
 3. Hotez, Peter J
 4. Acuto, Michele
 5. Clack, George

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...