skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 514.667  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying,

Travel Weekly (UK), Jan 5, 2007

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Parker, Alan A.

Trial, Oct, 1988, Vol.24(10), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-2538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

lobbying

The Columbia Encyclopedia, 6th ed., Edition 6, 2000, p.23121

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

European Union News, Oct 7, 2013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

European Union News, Oct 7, 2013

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying ..

Golf World, August 29, 2003, Vol.57(11), p.7

ISSN: 0017-1891

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Europe Intelligence Wire, June 23, 2010

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate governance and lobbying strategies

Mathur, Ike ; Singh, Manohar ; Thompson, Fred ; Nejadmalayeri, Ali;; Mathur, Ike ; Singh, Manohar ; Thompson, Fred ; Nejadmalayeri, Ali

Journal of business research : JBR, 2013, Vol.66(4), pp. 547-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying bill threatens our freedom of speech.(Wright Angle)

Wright, Stephen

Nursing Standard, Sept 25, 2013, Vol.28(4), p.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unions step up lobbying against moves to introduce regional pay

Gillen, Sally ; Doult, Bill

Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 2012, Vol.26(43), pp.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570 ; PMID: 22860334 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public relations and lobbying: New legislation in Slovenia.(Report)

Veraia, Dejan ; Veraia, Ana Tkalac

Public Relations Review, March, 2012, Vol.38(1), p.14(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Histories of medical lobbying

Kelly, Catherine ; Tumblety, Joan ; Sheron, Nick

The Lancet, 22-28 October 2016, Vol.388(10055), pp.1976-1977 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31860-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying of peers intensifies as health bill deadline draws near

Anonymous;

Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 01 February 2012, Vol.26(22), pp.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570 ; PMID: 27315899 Version:1 ; DOI: 10.7748/ns2012.02.26.22.7.p7424

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bribes, Lobbying, and Development

Harstad, B??rd ; Svensson, Jakob

American Political Science Review, 2011, Vol.105(1), pp.46-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055410000523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate lobbying, political connections, and the bailout of banks

Blau, Benjamin M. ; Brough, Tyler J. ; Thomas, Diana W.

Journal of Banking and Finance, August 2013, Vol.37(8), pp.3007-3017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4266 ; DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "L" word: nonprofits, language, and lobbying.(Report)

Taliaferro, Jocelyn D. ; Ruggiano, Nicole

Journal of Sociology & Social Welfare, June, 2013, Vol.40(2), p.151-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-5096

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond lobbying expenditures how lobbying breadth and political connectedness affect firm outcomes

Ridge, Jason W; Ingram, Amy ; Hill, Aaron D

Academy of Management journal : AMJ, 2017, Vol.60(3), pp. 1138-1163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4273

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E uropean Union Lobbying and the Golden Cage of Post‐Socialist Network Capitalism in H ungary

Sallai, Dorottya

JCMS: Journal of Common Market Studies, September 2013, Vol.51(5), pp.948-964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/jcms.12029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workers Uniting.(lobbying activities of health care providers)

Workers Uniting

British Medical Journal, Feb 13, 2010, Vol.340(7742), p.344(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1759-2151

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informational Lobbying and Legislative Voting

Schnakenberg, Keith E.

American Journal of Political Science, January 2017, Vol.61(1), pp.129-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853 ; E-ISSN: 1540-5907 ; DOI: 10.1111/ajps.12249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 514.667  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (49.131)
 2. Toàn văn trực tuyến (139.241)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (235)
 2. 1962đến1975  (234)
 3. 1976đến1989  (13.175)
 4. 1990đến2004  (168.756)
 5. Sau 2004  (332.118)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (427.310)
 2. French  (574)
 3. Spanish  (290)
 4. German  (166)
 5. Portuguese  (165)
 6. Italian  (19)
 7. Japanese  (12)
 8. Chinese  (7)
 9. Norwegian  (4)
 10. Turkish  (3)
 11. Russian  (2)
 12. Lithuanian  (2)
 13. Polish  (1)
 14. Czech  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Wack, Kevin
 3. Tieman, Jeff
 4. Lowery, David
 5. Gray, Virginia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...