skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An effective methodology to design scale model for magnetic absorbing coatings based on ORL

Yuan, Liming ; Wang, Bin ; Gao, Wei ; Xu, Yonggang ; Wang, Xiaobing ; Wu, Qilin

Results in Physics, 2017, Vol.7, pp.1698-1704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2211-3797 ; E-ISSN: 2211-3797 ; DOI: 10.1016/j.rinp.2017.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non‐)Enforcement of Directors’ Duties in Corporate Groups: Goh Chan Peng v Beyonics Technology Ltd

Koh, Alan K.

Modern Law Review, July 2018, Vol.81(4), pp.673-688 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-7961 ; E-ISSN: 1468-2230 ; DOI: 10.1111/1468-2230.12356

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yuan, Lm
  2. Gao, W
  3. Wu, Q.
  4. Yuan, L.
  5. Wu, Qilin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...