skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: OAPEN: Open Access Publishing in European Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human Rights and the Borders of Suffering: The Promotion of Human Rights in International Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and the Borders of Suffering: The Promotion of Human Rights in International Politics

Brown, Anne

ISBN: 9780719061059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Guns, democracy, and the insurrectionist idea.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guns, democracy, and the insurrectionist idea.

Joshua Horwitz

E-ISBN 0472033700 ; E-ISBN 0472115723 ; E-ISBN 0472021990 ; E-ISBN 9780472033706 ; E-ISBN 9780472115723 ; E-ISBN 9780472021994

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Understanding political ideas and movements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding political ideas and movements

Boyd, Tony ; Harrison, Kevin

ISBN: 9780719061516

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Acquisition and Loss of Nationality|Volume 1: Comparative Analyses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquisition and Loss of Nationality|Volume 1: Comparative Analyses

Bauböck, Rainer ; Waldrauch, Harald ; Ersbøll, Eva ; Groenendijk, Kees

ISBN: 9789053569207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Political concepts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political concepts

Mason, Andrew ; Bellamy, Richard

ISBN: 9780719059087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Equal subjects, unequal rights: Indigenous people in British settler colonies, 1830-1910
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal subjects, unequal rights: Indigenous people in British settler colonies, 1830-1910

Grimshaw, Patricia ; Phillips, David ; Evans, Julie ; Swain, Shurlee

ISBN: 9780719060038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Labour Migration in Malaysia and Spain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour Migration in Malaysia and Spain

Garcés - Mascareñas, Blanca

ISBN: 9789089642868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The dynamics of international migration and settlement in Europe a state of the art
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dynamics of international migration and settlement in Europe a state of the art

Penninx, Rinus

E-ISBN 9053568662 ; E-ISBN 9789048504176 ; E-ISBN 9789053568668

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Dynamics of power in dutch integration politics from accommodation to confrontation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of power in dutch integration politics from accommodation to confrontation

Uitermark, Justus

E-ISBN 9789048515837 ; E-ISBN 9789089644060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Democratization through the looking glass
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization through the looking glass

Burnell, Peter

ISBN: 9781526137302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Gender, generations and the family in international migration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, generations and the family in international migration

Kraler, Albert

E-ISBN 9789048513611 ; E-ISBN 9789089642851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Migration in a globalised world New research issues and prospects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration in a globalised world New research issues and prospects

Audebert, Cédric

E-ISBN 9048510988 ; E-ISBN 9089641572 ; E-ISBN 9789048510986 ; E-ISBN 9789089641571

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Viability of Human Security
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Viability of Human Security

De Wilde, Jaap ; Den Boer, Monica

ISBN: 9789053567968

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The United States Congress
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States Congress

English, Ross

ISBN: 9780719063084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Framing immigrant integration dutch research-policy dialogues in comparative perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing immigrant integration dutch research-policy dialogues in comparative perspective

Scholten, Peter

E-ISBN 9789048513604 ; E-ISBN 9789089642844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Postcolonial Netherlands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postcolonial Netherlands

Oostindie, Gert

ISBN: 9789089643537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Gender, migration and categorisation making distinctions between migrants in western countries, 1945-2010.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, migration and categorisation making distinctions between migrants in western countries, 1945-2010.

Molony, Deirdre M. ; Schrover, Marlou;

E-ISBN 9789048521753 ; E-ISBN 9789089645739

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Less pretension, more ambition Development policy in times of globalization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Less pretension, more ambition Development policy in times of globalization

van Lieshout, Peter

E-ISBN 9089642951 ; E-ISBN 9789048513888 ; E-ISBN 9789089642950

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The local dimension of migration policymaking (IMISCOE international migration, integration and social cohesion in Europe)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The local dimension of migration policymaking (IMISCOE international migration, integration and social cohesion in Europe)

Tiziana Caponio, Maren Borkert

E-ISBN 9089642323 ; E-ISBN 9789048512430 ; E-ISBN 9789089642325

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Diaspora and transnationalism concepts, theories and methods (IMISCOE international migration, integration and social cohesion in Europe)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora and transnationalism concepts, theories and methods (IMISCOE international migration, integration and social cohesion in Europe)

Faist, Thomas

E-ISBN 9089642382 ; E-ISBN 9789048512669 ; E-ISBN 9789089642387

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (6)
 2. 2003đến2005  (16)
 3. 2006đến2008  (10)
 4. 2009đến2011  (16)
 5. Sau 2011  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (4)
 2. Chinese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bauböck, Rainer
 2. Penninx, Rinus
 3. Ersbøll, Eva
 4. Groenendijk, Kees
 5. Schrover, Marlou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...