skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Cơ sở dữ liệu: OAPEN: Open Access Publishing in European Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Migrating Borders and Moving Times
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrating Borders and Moving Times

Donnan (Ed. ), Hastings ; Hurd (Ed. ), Madeleine ; Leutloff - Grandits (Ed. ), Carolin

ISBN: 9781526115386 ; ISBN: 9781526116413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Innovative concepts for alternative migration policies ten innovative approaches to the challenges of migration in the 21st century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovative concepts for alternative migration policies ten innovative approaches to the challenges of migration in the 21st century

Jandl, Michael

E-ISBN 9053569901 ; E-ISBN 9789048501854 ; E-ISBN 9789053569900

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Asylum Determination in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum Determination in Europe

Gill, Nick ; Good, Anthony

ISBN: 9783319947495 ; ISBN: 9783319947488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Citizenship Policies in the New Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship Policies in the New Europe

Sievers, Wiebke ; Bauböck, Rainer ; Perchinig, Bernhard

ISBN: 9789053569221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Acquisition and Loss of Nationality|Volume 2: Country Analyses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquisition and Loss of Nationality|Volume 2: Country Analyses

Bauböck, Rainer ; Waldrauch, Harald ; Ersbøll, Eva ; Groenendijk, Kees

ISBN: 9789053569214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Freedom of Religion under Bills of Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom of Religion under Bills of Rights

Babie, Paul ; Rochow, Neville;; Paul Babie (Editor) ; Neville Rochow (Editor)

ISBN: 9780987171801 ; ISBN: 0987171801 ; E-ISBN: 9780987171818 ; E-ISBN: 098717181X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Implementing international environmental agreements in Russia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing international environmental agreements in Russia

Jørgensen, Anne - Kristin ; Hønneland, Geir

ISBN: 9780719063862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Citizenship in the Arab World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Citizenship in the Arab World

Parolin, Gianluca P.

ISBN: 9789089640451

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Contesting land and custom in Ghana state, chief and the citizen.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contesting land and custom in Ghana state, chief and the citizen.

Ubink, Janine M. ;Amanor, Kojo S.;

E-ISBN 9087280475 ; E-ISBN 9789048506095 ; E-ISBN 9789087280475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Human Rights and the Borders of Suffering: The Promotion of Human Rights in International Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and the Borders of Suffering: The Promotion of Human Rights in International Politics

Brown, Anne

ISBN: 9780719061059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Sports law and policy in the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports law and policy in the European Union

Parrish, Richard

ISBN: 9780719066061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2005  (2)
 3. 2006đến2006  (1)
 4. 2007đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bauböck, Rainer
 2. Ersbøll, Eva
 3. Parrish, Richard.
 4. Honneland, Geir.
 5. Amanor, Kojo S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...