skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Migration policymaking in Europe the dynamics of actors and contexts in past and present.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migration policymaking in Europe the dynamics of actors and contexts in past and present.

Zincone, Giovanna ; Penninx, Rinus ; Borkert, Maren;

E-ISBN 9789048515165 ; E-ISBN 9789089643704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Illegal residence and public safety in the Netherlands
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illegal residence and public safety in the Netherlands

Leerkes, Arjen

E-ISBN 9048506344 ; E-ISBN 9089640495 ; E-ISBN 9789048506347 ; E-ISBN 9789089640499

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Illegal Migration and Gender in a Global and Historical Perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illegal Migration and Gender in a Global and Historical Perspective

Schrover, Marlou

E-ISBN 9089640479 ; E-ISBN 9789048506323 ; E-ISBN 9789089640475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...