skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity, and Malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2013, p.1455 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrogenerated Chemiluminescence Behavior of Au nanoparticles-hybridized Pb (II) metal-organic framework and its application in selective sensing hexavalent chromium

Ma, Hongmin ; Li, Xiaojian ; Yan, Tao ; Li, Yan ; Liu, Haiyang ; Zhang, Yong ; Wu, Dan ; Du, Bin ; Wei, Qin

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Feb 2016, p.22059 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep22059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precipitation behavior of AlxCoCrFeNi high entropy alloys under ion irradiation

Yang, Tengfei ; Xia, Songqin ; Liu, Shi ; Wang, Chenxu ; Liu, Shaoshuai ; Fang, Yuan ; Zhang, Yong ; Xue, Jianming ; Yan, Sha ; Wang, Yugang

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Aug 2016, p.32146 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep32146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation and toxicological effects of nonylphenol in tomato (Solanum lycopersicum L) plants

Jiang, Lei ; Yang, Yi ; Zhang, Yong ; Liu, Ying ; Pan, Bo ; Wang, Bingjie ; Lin, Yong

Scientific Reports (Nature Publisher Group), May 2019, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-43550-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly selective fluorescent chemosensor for detection of Fe3+ based on Fe3O4@ZnO

Li, Jingshuai ; Wang, Qi ; Guo, Zhankui ; Ma, Hongmin ; Zhang, Yong ; Wang, Bing ; Bin, Du ; Wei, Qin

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2016, p.23558 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep23558

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards intrinsic charge transport in monolayer molybdenum disulfide by defect and interface engineering

Yu, Zhihao ; Pan, Yiming ; Shen, Yuting ; Wang, Zilu ; Ong, Zhun-Yong ; Xu, Tao ; Xin, Run ; Pan, Lijia ; Wang, Baigeng ; Sun, Litao ; Wang, Jinlan ; Zhang, Gang ; Zhang, Yong ; Shi, Yi ; Wang, Xinran

Nature Communications, Oct 2014, Vol.5, p.5290 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms6290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low Work-function Poly(3,4-ethylenedioxylenethiophene): Poly(styrene sulfonate) as Electron-transport Layer for High-efficient and Stable Polymer Solar Cells

Zhang, Yong ; Chen, Lie ; Hu, Xiaotian ; Zhang, Lin ; Chen, Yiwang

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Aug 2015, p.12839 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep12839

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biologically enhanced cathode design for improved capacity and cycle life for lithium-oxygen batteries

Oh, Dahyun ; Qi, Jifa ; Lu, Yi-Chun ; Zhang, Yong ; Shao-Horn, Yang ; Belcher, Angela

Nature Communications, Nov 2013, Vol.4, p.2756 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms3756

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High aspect ratio 10-nm-scale nanoaperture arrays with template-guided metal dewetting

Wang, Ying ; Lu, Liangxing ; Srinivasan, Bharathi ; Asbahi, Mohamed ; Zhang, Yong ; Yang, Joel K

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Apr 2015, p.9654 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep09654

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size-dependent surface phase change of lithium iron phosphate during carbon coating

Wang, Jiajun ; Yang, Jinli ; Tang, Yongji ; Liu, Jian ; Zhang, Yong ; Liang, Guoxian ; Gauthier, Michel ; Karen Chen-Wiegart, Yu-Chen ; Norouzi Banis, Mohammad ; Li, Xifei ; Li, Ruying ; Wang, Jun ; Sham, T ; Sun, Xueliang

Nature Communications, Mar 2014, p.3415 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms4415

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrasensitive Label-free Electrochemical Immunosensor based on Multifunctionalized Graphene Nanocomposites for the Detection of Alpha Fetoprotein

Wang, Yaoguang ; Zhang, Yong ; Wu, Dan ; Ma, Hongmin ; Pang, Xuehui ; Fan, Dawei ; Wei, Qin ; Du, Bin

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Feb 2017, p.42361 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep42361

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porous Dendritic Platinum Nanotubes with Extremely High Activity and Stability for Oxygen Reduction Reaction

Zhang, Gaixia ; Sun, Shuhui ; Cai, Mei ; Zhang, Yong ; Li, Ruying ; Sun, Xueliang

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2013, p.1526 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep01526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impurity Resonant States p-type Doping in Wide-Band-Gap Nitrides

Liu, Zhiqiang ; Yi, Xiaoyan ; Yu, Zhiguo ; Yuan, Guodong ; Liu, Yang ; Wang, Junxi ; Li, Jinmin ; Lu, Na ; Ferguson, Ian ; Zhang, Yong

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2016, p.19537 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep19537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functionalization mediates heat transport in graphene nanoflakes

Han, Haoxue ; Zhang, Yong ; Wang, Nan ; Samani, Majid ; Ni, Yuxiang ; Mijbil, Zainelabideen ; Edwards, Michael ; Xiong, Shiyun ; Sääskilahti, Kimmo ; Murugesan, Murali ; Fu, Yifeng ; Ye, Lilei ; Sadeghi, Hatef ; Bailey, Steven ; Kosevich, Yuriy ; Lambert, Colin ; Liu, Johan ; Volz, Sebastian

Nature Communications, Apr 2016, Vol.7, p.11281 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms11281

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topologic connection between 2-D layered structures and 3-D diamond structures for conventional semiconductors

Wang, Jianwei ; Zhang, Yong

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Apr 2016, Vol.6, p.24660 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep24660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ Growth of NixCu1-x Alloy Nanocatalysts on Redox-reversible Rutile (Nb,Ti)O4 Towards High-Temperature Carbon Dioxide Electrolysis

Wei, Haoshan ; Xie, Kui ; Zhang, Jun ; Zhang, Yong ; Wang, Yan ; Qin, Yongqiang ; Cui, Jiewu ; Yan, Jian ; Wu, Yucheng

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jun 2014, p.5156 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep05156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultraviolet light triggers the conversion of Cu2+-bound A[beta]42 aggregates into cytotoxic species in a copper chelation-independent manner

Dong, Xiongwei ; Zhang, Zhe ; Zhao, Dan ; Liu, Yaojing ; Meng, Yan ; Zhang, Yong ; Zhang, Dan ; Liu, Changlin

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Sep 2015, Vol.5, p.13897 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep13897

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (3)
 2. 2014đến2014  (3)
 3. 2015đến2015  (3)
 4. 2016đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y.
 3. Yong Zhang
 4. Ma, Hongmin
 5. Wei, Qin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...