skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Severe SMA mice show organ impairment that cannot be rescued by therapy with the HDACi JNJ-26481585

Julia Schreml ; Markus Riessland ; Mario Paterno ; Lutz Garbes ; Kristina Roßbach ; Bastian Ackermann ; Jan Krämer ; Eilidh Somers ; Simon H Parson ; Raoul Heller ; Albrecht Berkessel ; Anja Sterner-Kock ; Brunhilde Wirth

European Journal of Human Genetics, 2012, Vol.21(6), p.643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-4813 ; E-ISSN: 1476-5438 ; DOI: 10.1038/ejhg.2012.222

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced fibrillin-2 expression is a general feature of wound healing and sclerosis: potential alteration of cell attachment and storage of TGF-β

Jürgen Brinckmann ; Nico Hunzelmann ; Birgit Kahle ; Jürgen Rohwedel ; Jan Kramer ; Mark A Gibson ; Dirk Hubmacher ; Dieter P Reinhardt

Laboratory Investigation, 2010, Vol.90(5), p.739 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-6837 ; E-ISSN: 1530-0307 ; DOI: 10.1038/labinvest.2010.49

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heller, Raoul
  2. Parson, Simon H
  3. Riessland, Markus
  4. Hubmacher, Dirk
  5. Somers, Eilidh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...