skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responding to the public health consequences of the Ukraine crisis: an opportunity for global health diplomacy

Mackey, Tim K ; Strathdee, Steffanie A

Journal of the International AIDS Society, January 2015, Vol.18(1), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-2652 ; E-ISSN: 1758-2652 ; DOI: 10.7448/IAS.18.1.19410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: a 'Deus ex Machina' for international development and relations: Comment on "A Ghost in the Machine? Politics in Global Health Policy"

Kevany, Sebastian

International journal of health policy and management, July 2014, Vol.3(2), pp.111-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2322-5939 ; PMID: 25114951 Version:1 ; DOI: 10.15171/ijhpm.2014.67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied global health diplomacy: profile of health diplomats accredited to the UNITED STATES and foreign governments

Brown, Matthew D. ; Bergmann, Julie N. ; Novotny, Thomas E. ; Mackey, Tim K.

Globalization and Health, Jan 11, 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-017-0316-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise of global health diplomacy: An interdisciplinary concept linking health and international relations.(Commentary)(Report)

Chattu, Vijay

Indian Journal of Public Health, April-June, 2017, Vol.61(2), p.134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-557X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chile's role in global health diplomacy: a narrative literature review.(Report)

Ramirez, Jorge ; Valdivia, Leonel ; Rivera, Elena ; Da Silva Santos, Marilia ; Sepulveda, Dino ; Labonte, Ronald ; Ruckert, Arne

Globalization and Health, Nov 16, 2018, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-8603 ; DOI: 10.1186/s12992-018-0428-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics of Ebola and the critical role of global health diplomacy for the CARICOM

Chattu, Vijay

Journal of Family Medicine and Primary Care, 2017, Vol.6(3), p.463-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2249-4863 ; DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_75_17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating Equitable Access to Influenza Vaccines: Global Health Diplomacy and the Controversies Surrounding Avian Influenza H5N1 and Pandemic Influenza H1N1

Fidler, David P; Lee, Kelley (Academic Editor)

PLoS Medicine, 2010, Vol.7(5), p.e1000247 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1000247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Health Diplomacy, "San Francisco Values," and HIV/AIDS: From the Local to the Global

Kevany, Sebastian

Annals of Global Health, September-October 2015, Vol.81(5), pp.611-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-9996 ; DOI: 10.1016/j.aogh.2015.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From SARS to Avian Influenza: The Role of International Factors in China's Approach to Infectious Disease Control

Goldizen, Fiona C.

Annals of Global Health, January-February 2016, Vol.82(1), pp.180-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-9996 ; DOI: 10.1016/j.aogh.2016.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Um olhar sobre a Cooperação Sul-Sul em Saúde

Santana, José Paranaguá de

Ciência & Saúde Coletiva, 01 June 2011, Vol.16(6), pp.2993-3002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4561 ; E-ISSN: 1678-4561 ; DOI: 10.1590/S1413-81232011000600037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioethical dimensions of international cooperation for health: still a controversial issue?(Ensayo)

de Santana, Jose Paranagua

Ciencia & Saude Coletiva, 2017, Vol.22(7), p.2145(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1413-8123 ; DOI: 10.1590/1413-81232017227.02822017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Foreign Policy Make a Difference to Health?

Møgedal, Sigrun ; Alveberg, Benedikte Louise

PLoS Medicine, 2010, Vol.7(5), p.e1000274 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.1000274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Continuing Growth of Global Cooperation Networks in Research: A Conundrum for National Governments

Wagner, Caroline ; Leydesdorff, Loet

PLoS One, Jul 2015, Vol.10(7), p.e0131816 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0131816

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The AIDS epidemic and the Mozambican society of medicines: an analysis of Brazilian cooperation.(Ensayo)

Fedatto, Maira Da Silva

Ciencia & Saude Coletiva, 2017, Vol.22(7), p.2295(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1413-8123 ; DOI: 10.1590/1413-81232017227.03892017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (3)
 2. Spanish  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Santana, José Paranaguá de
 2. Kevany, Sebastian
 3. Chattu, Vijay Kumar
 4. Chattu, Vijay
 5. Mackey, Tim K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...