skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 64.922  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Trautner, Kelly

Ohio nurses review, 2010, Vol.85(6), pp.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-0993 ; PMID: 21192589 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

The Eugenics review, June 1965, Vol.57(2), pp.53-4

PMID: 5888671 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: Waiting for green

Karen Kaplan

Nature, 2012, Vol.491(7424), p.483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nj7424-483a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: Swiss science set to stay international

Martin Vetterli

Nature, 2014, Vol.507(7493), p.431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/507431a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Senate backs immigration plan

Helen Shen

Nature, 2013, Vol.499(7456), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/499017a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration law jeopardizes university collaboration

De La Peña, José Antonio ; Hay, Meredith ; Arámburo De La Hoz, Carlos ; Ruiz, Joaquin

Science (New York, N.Y.), 30 July 2010, Vol.329(5991), pp.511 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20671169 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.329.5991.511-a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survivors — Dialysis, Immigration, and U.S. Law

Raghavan, Rajeev ; Nuila, Ricardo

The New England Journal of Medicine, 2011, Vol.364(23), pp.2183-2185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1101195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doctors silenced over Australia's immigration centres

Mccall, Chris

The Lancet, 14-20 November 2015, Vol.386(10007), pp.1932-1932 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(15)00960-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meet the scientists affected by Trump’s immigration ban

Lauren Morello ; Sara Reardon

Nature, 2017, Vol.542(7639), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature.2017.21389

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brexit government’s anti-immigration stance spooks UK scientists

Daniel Cressey

Nature News, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-7933 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature.2016.20755

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trump’s immigration stance stokes fears for science

Heidi Ledford

Nature, 2016, Vol.532(7597), p.13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/532013a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration crackdowns damage health - even for unborn children

Reardon, Sara

Nature, 12 April 2017, Vol.544(7649), pp.148-149 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 28406218 Version:1 ; DOI: 10.1038/544148a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intellectual immigration

Bloom, Kerry

Current Biology, 18 March 2013, Vol.23(6), pp.R221-R223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; DOI: 10.1016/j.cub.2013.01.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental health and immigration detention

Triggs, Gillian

Medical Journal of Australia, December 2013, Vol.199(11), pp.721-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-729X ; E-ISSN: 1326-5377 ; DOI: 10.5694/mja13.11369

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Sectoral Economies, Economic Contexts, and Attitudes toward Immigration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sectoral Economies, Economic Contexts, and Attitudes toward Immigration

Dancygier Rafaela M. ; Donnelly Michael J.

The Journal of Politics, 21 December 2012, Vol.75(1), pp.17-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.1017/S0022381612000849

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Pediatrician's Day in Immigration Court

Tsou, Pei-Yuan

Pediatrics, January 2018, Vol.141(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 29196506 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2017-0921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, parasitic infection, and United States religiosity

Wall, Jaimie N ; Shackelford, Todd K

Behavioral and Brain Sciences, 2012, Vol.35(2), pp.97-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-525X ; E-ISSN: 1469-1825 ; DOI: 10.1017/S0140525X11001099

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neighborhood Immigration and Native Out-Migration

Crowder, Kyle ; Hall, Matthew ; Tolnay, Stewart E

American Sociological Review, February 2011, Vol.76(1), pp.25-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122410396197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stuck between Health and Immigration Reform — Care for Undocumented Immigrants

Sommers, Benjamin Daniel

Sommers, Benjamin D. 2013. “Stuck Between Health and Immigration Reform — Care for Undocumented Immigrants.” N Engl J Med 369 (7) (August 15): 593–595. doi:10.1056/nejmp1306636. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; DOI: 10.1056/NEJMp1306636

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A data-driven computational model on the effects of immigration policies

Simon, Miranda ; Schwartz, Cassilde ; Hudson, David ; Johnson, Shane D

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 21 August 2018, Vol.115(34), pp.E7914-E7923 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 30082404 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1800373115

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 64.922  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (60.675)
 2. Toàn văn trực tuyến (41.820)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (282)
 2. 1960đến1974  (1.178)
 3. 1975đến1989  (5.610)
 4. 1990đến2005  (15.821)
 5. Sau 2005  (41.669)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Humans  (36.821)
 2. Female  (22.870)
 3. Male  (19.957)
 4. Emigration and Immigration  (17.707)
 5. Adult  (15.074)
 6. Medicine  (14.247)
 7. Public Health  (12.388)
 8. Adolescent  (8.830)
 9. Migration  (8.652)
 10. Population Dynamics  (7.788)
 11. Immigrants  (6.314)
 12. Immigration  (5.493)
 13. Emigrants and Immigrants  (4.752)
 14. Hispanic Americans  (3.168)
 15. Refugees  (2.906)
 16. Acculturation  (2.846)
 17. Public Policy  (2.151)
 18. Immigration Policy  (1.061)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (61.128)
 2. French  (1.426)
 3. Spanish  (999)
 4. German  (740)
 5. Portuguese  (433)
 6. Italian  (325)
 7. Dutch  (223)
 8. Japanese  (188)
 9. Norwegian  (165)
 10. Danish  (153)
 11. Chinese  (152)
 12. Russian  (122)
 13. Hebrew  (95)
 14. Polish  (62)
 15. Czech  (51)
 16. Hungarian  (21)
 17. Korean  (21)
 18. Turkish  (11)
 19. Finnish  (9)
 20. Arabic  (7)
 21. Romanian  (7)
 22. Icelandic  (4)
 23. Ukrainian  (3)
 24. Lithuanian  (2)
 25. Greek  (2)
 26. Bokmål, Norwegian  (1)
 27. Welsh  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Massey, Douglas S
 2. Rousseau, Cécile
 3. De La Rosa, Mario
 4. Moineddin, Rahim
 5. Im, Eun-Ok

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...