skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.989  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and diplomacy

Colglazier, E William

Science (New York, N.Y.), 17 February 2012, Vol.335(6070), pp.775 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22344412 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1220355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International opportunities: The science of diplomacy

Karen Kaplan

Nature, 2011, Vol.470(7334), p.425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nj7334-425a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research landscape: Global science can bolster diplomacy

Lindsay Chura

Nature, 2012, Vol.491(7425), p.527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/491527c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace through vaccine diplomacy

Hotez, Peter J

Science (New York, N.Y.), 12 March 2010, Vol.327(5971), pp.1301 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20223952 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1189028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science diplomacy with Cuba

Fink, Gerald R ; Leshner, Alan I ; Turekian, Vaughan C

Science (New York, N.Y.), 06 June 2014, Vol.344(6188), pp.1065 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 24904126 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1256312

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCIENCE DIPLOMACY. Reboot Gitmo for U.S.-Cuba research diplomacy

Roman, Joe ; Kraska, James

Science (New York, N.Y.), 18 March 2016, Vol.351(6279), pp.1258-60 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 26989232 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aad4247

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continue U.S.-Cuban science diplomacy

Mckinney, Larry

Science (New York, N.Y.), 22 December 2017, Vol.358(6370), pp.1549 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 29269470 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aar7724

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arctic Science Agreement propels science diplomacy

Berkman, Paul Arthur ; Kullerud, Lars ; Pope, Allen ; Vylegzhanin, Alexander N ; Young, Oran R

Science (New York, N.Y.), 03 November 2017, Vol.358(6363), pp.596-598 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 29097538 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aaq0890

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science diplomacy and beyond

Sher, Gerson S

Science (New York, N.Y.), 08 August 2014, Vol.345(6197), pp.631 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 25104374 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.345.6197.631-a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutrino physics for Korean diplomacy

Carr, Rachel ; Coleman, Jonathon ; Gratta, Giorgio ; Heeger, Karsten ; Huber, Patrick ; Hor, Yuenkeung ; Kawasaki, Takeo ; Kim, Soo-Bong ; Kim, Yeongduk ; Learned, John ; Lindner, Manfred ; Nakajima, Kyohei ; Seo, Seon-Hee ; Suekane, Fumihiko ; Vacheret, Antonin ; Wang, Wei ; Zhan, Liang

Science (New York, N.Y.), 09 November 2018, Vol.362(6415), pp.649-650 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 30409877 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.aav8136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: five years on

Kickbusch, Ilona ; Kökény, Mihály

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2013, Vol.91(3), pp.159-159A [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 23476084 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.13.118596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea. New tuberculosis lab hailed as breakthrough in health diplomacy

Stone, Richard

Science (New York, N.Y.), 12 March 2010, Vol.327(5971), pp.1312-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20223956 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.327.5971.1312-b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: A critical review of the literature

Ruckert, Arne ; Labonté, Ronald ; Lencucha, Raphael ; Runnels, Vivien ; Gagnon, Michelle

Social Science & Medicine, April 2016, Vol.155, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science in Diplomacy

Zewail, Ahmed H.

Cell, 2010, Vol.141(2), pp.204-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; DOI: 10.1016/j.cell.2010.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An International Service Corps for Health — An Unconventional Prescription for Diplomacy

Bradford Kerry, Vanessa ; Auld, Sara ; Farmer, Paul

The New England Journal of Medicine, 2010, Vol.363(13), pp.1199-1201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1006501

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case for white coat diplomacy

Lemery, Jay

JAMA, 07 April 2010, Vol.303(13), pp.1307-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 20371792 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2010.384

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health diplomacy to tackle the crisis in Nepal

Mishra, Shiva Raj ; Sharma, Abhishek ; Khanal, Vishnu

The Lancet, 30 July-5 August 2016, Vol.388(10043), pp.463-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31160-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procession to pediatric bacteremia and sepsis: covert operations and failures in diplomacy

Bateman, Stacey L ; Seed, Patrick C

Pediatrics, July 2010, Vol.126(1), pp.137-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-4275 ; PMID: 20566606 Version:1 ; DOI: 10.1542/peds.2009-3169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Offline: North Korea—the case for health diplomacy

Horton, Richard

The Lancet, 9-15 September 2017, Vol.390(10099), pp.1016-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)32381-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia's year for global health diplomacy

Seiff, Abby

The Lancet, 27 July-2 August 2013, Vol.382(9889), pp.297-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61621-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.989  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.829)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.864)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (27)
 2. 1961đến1976  (72)
 3. 1977đến1989  (144)
 4. 1990đến2003  (507)
 5. Sau 2003  (2.228)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.972)
 2. Portuguese  (64)
 3. Spanish  (29)
 4. French  (27)
 5. German  (13)
 6. Chinese  (4)
 7. Korean  (3)
 8. Polish  (1)
 9. Swedish  (1)
 10. Ukrainian  (1)
 11. Italian  (1)
 12. Japanese  (1)
 13. Norwegian  (1)
 14. Serbian  (1)
 15. Dutch  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. National Library of Medicine
 2. Hotez, Peter J.
 3. Anonymous
 4. Hotez, Pj
 5. Hotez, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...