skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Literature Resource Center (Gale) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational connections symposium: challenges and opportunities for political communication research.(Report)

Wojcieszak, Magdalena

International journal of communication (Online), Feb 27, 2012, p.255(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-8036

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wojcieszak, Magdalena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...