skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Divining the Future Places of Religion: A Partial Response to Graham Ward, "The Future of Religion"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divining the Future Places of Religion: A Partial Response to Graham Ward, "The Future of Religion"

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 01/10/2006, Vol.74(1), pp.187-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfj025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LA DIALECTIQUE DU PÉCHÉ

Castelli, E.

Dialectica, May 1948, Vol.2(2), pp.161-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-2017 ; E-ISSN: 1746-8361 ; DOI: 10.1111/j.1746-8361.1948.tb00684.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTIZIARIO

Gemelli, Fr. Agostino ; Calvetti, C. ; Castelli, E.

Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 1 May 1955, Vol.47(3), pp.302-305

ISSN: 00356247 ; E-ISSN: 18277926

Toàn văn sẵn có

4
Religion of Fear: The Politics of Horror in Conservative Evangelicalism. By Jason C. Bivins
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion of Fear: The Politics of Horror in Conservative Evangelicalism. By Jason C. Bivins

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 03/01/2010, Vol.78(1), pp.301-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfp067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds. By Shmuel Shepkaru
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish Martyrs in the Pagan and Christian Worlds. By Shmuel Shepkaru

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 10/17/2007, Vol.75(4), pp.996-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfm072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
An Ecstasy of Folly: Prophecy and Authority in Early Christianity. By Laura Nasrallah. Harvard University Press, 2003. 225 pages. $25.00
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ecstasy of Folly: Prophecy and Authority in Early Christianity. By Laura Nasrallah. Harvard University Press, 2003. 225 pages. $25.00

Castelli, E. A.

Journal of the American Academy of Religion, 12/01/2005, Vol.73(4), pp.1243-1246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfi140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (1)
 2. 1955đến2004  (1)
 3. 2005đến2005  (1)
 4. 2006đến2007  (2)
 5. Sau 2007  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Italian  (1)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Castelli, Elizabeth A
 2. Castelli, Ea
 3. Elizabeth A. Castelli
 4. Castelli, Elizabeth
 5. Castelli, E. A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...