skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Islamic Activists: The Anti-Enlightenment Democrats
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Activists: The Anti-Enlightenment Democrats

Abdelkader, Dina

ISBN10: 0745322166 ; ISBN10: 0745322174 ; ISBN13: 9780745322162 ; ISBN13: 9780745322179 ; E-ISBN10: 1849645809 ; E-ISBN13: 9781849645805

Toàn văn sẵn có

2
Human rights without democracy? reconciling freedom with equality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights without democracy? reconciling freedom with equality

Haller, Gret

E-ISBN 9780857457868 ; E-ISBN 9780857457875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Beyond liberal democracy political thinking for an East Asian context
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond liberal democracy political thinking for an East Asian context

Bell, Daniel A

E-ISBN 0691123071 ; E-ISBN 069112308X ; E-ISBN 9780691123080 ; E-ISBN 9780691123073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
When the state speaks, what should it say? how democracies can protect expression and promote equality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the state speaks, what should it say? how democracies can protect expression and promote equality

Brettschneider, Corey

E-ISBN 9780691171296

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold War civil rights: race and the image of American democracy

Dudziak, Mary L.

ISBN: 0-691095-13-2 ; ISBN: 0-691016-61-5 ; ISBN: 978-0691095134 ; ISBN: 978-0691016-61-0 ; ISBN: 978-1400847938

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Is democracy possible here? principles for a new political debate
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is democracy possible here? principles for a new political debate

Dworkin, Ronald

E-ISBN 0691126534 ; E-ISBN 0691138729 ; E-ISBN 9780691138725 ; E-ISBN 9780691126531

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Emergency politics Paradox, law, democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergency politics Paradox, law, democracy

Honig, Bonnie

E-ISBN 1400830966 ; E-ISBN 9780691126081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Against democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against democracy

Brennan, Jason

E-ISBN 9780691178493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The real world of democratic theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The real world of democratic theory

Shapiro, Ian

E-ISBN 0691090009 ; E-ISBN 0691090017 ; E-ISBN 9780691090016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The global commonwealth of citizens Toward cosmopolitan democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global commonwealth of citizens Toward cosmopolitan democracy

Archibugi, Daniele

E-ISBN 1400829763 ; E-ISBN 0691134901 ; E-ISBN 9780691166537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Egypt after Mubarak liberalism, Islam, and democracy in the Arab world (Princeton studies in Muslim politics)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egypt after Mubarak liberalism, Islam, and democracy in the Arab world (Princeton studies in Muslim politics)

Rutherford, Bruce K

E-ISBN 0691136653 ; E-ISBN 9780691158044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The permanence of the political a democratic critique of the radical impulse to transcend politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The permanence of the political a democratic critique of the radical impulse to transcend politics

Schwartz, Joseph M

E-ISBN 1400807174 ; E-ISBN 1400821770 ; E-ISBN 9780691033570

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The state of democratic theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state of democratic theory

Shapiro, Ian

E-ISBN 0691115478 ; E-ISBN 140082589X ; E-ISBN 9780691123967

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Taming the gods religion and democracy on three continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taming the gods religion and democracy on three continents

Buruma, Ian

E-ISBN 0691134898 ; E-ISBN 9780691156057 ; E-ISBN 9780691134895

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The China model political meritocracy and the limits of democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China model political meritocracy and the limits of democracy

Bell, Daniel A

E-ISBN 9780691173047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Democracy, Islam, and secularism in Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, Islam, and secularism in Turkey

Kuru, Ahmet ; Stepan, Alfred;

E-ISBN 9780231159326 ; E-ISBN 9780231159333 ; E-ISBN 9780231530255

Toàn văn không sẵn có

17
Frustrated democracy in post-Soviet Azerbaijan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frustrated democracy in post-Soviet Azerbaijan

Altstadt, Audrey L

E-ISBN 9780231704564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Democracy in what state?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in what state?

Agamben, Giorgio

E-ISBN 0231152981 ; E-ISBN 023152708X ; E-ISBN 9780231152983 ; E-ISBN 9780231527088

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The edinburgh companion to the history of democracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The edinburgh companion to the history of democracy.

Isakhan, Benjamin ; Stockwell, Stephen;

E-ISBN 0748640754 ; E-ISBN 9780748640751

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Democracy Past and Future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy Past and Future

Pierre Rosanvallon

E-ISBN 0231137400 ; E-ISBN 0231137419 ; E-ISBN 0231510446 ; E-ISBN 9780231137409 ; E-ISBN 9780231137416 ; E-ISBN 9780231510448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (26)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2005  (5)
 3. 2006đến2009  (12)
 4. 2010đến2014  (26)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (22)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stout, Jeffrey
 2. Wolin, Sheldon S.
 3. Bell, Daniel A
 4. Shapiro, Ian
 5. Knight, Jack

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...