skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nigeria, Nationalism, and Writing History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria, Nationalism, and Writing History

Toyin Falola ; Saheed Aderinto;

E-ISBN: 9781580467087 ; E-ISBN: 1580467083

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Peasant pasts history and memory in western India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant pasts history and memory in western India

Chaturvedi, Vinayak

E-ISBN 0520250761 ; E-ISBN 9780520250789 ; E-ISBN 9780520940598

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Nation in Meiji Japan: Modernity, Loss, and the Doing of History

Karlin, Jason G.

E-ISBN: 9780824838270 ; DOI: 10.21313/9780824838270

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Sacred Routes of Uyghur History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sacred Routes of Uyghur History

Thum, Rian

ISBN: 9780674598553 ; E-ISBN: 9780674736238

Toàn văn không sẵn có

5
Writing Ghana, Imagining Africa - Nation and African Modernity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Ghana, Imagining Africa - Nation and African Modernity

Korang, Kwaku Larbi

ISBN: 9781580461467 ; E-ISBN: 9781580466257

Toàn văn sẵn có

6
The German patient crisis and recovery in postwar culture (social history, popular culture, and politics in Germany).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German patient crisis and recovery in postwar culture (social history, popular culture, and politics in Germany).

Jennifer M. Kapczynski

E-ISBN 0472070525 ; E-ISBN 0472050524 ; E-ISBN 0472025279 ; E-ISBN 9780472070527 ; E-ISBN 9780472050529 ; E-ISBN 9780472025275

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heroes and villains: creating national history in contemporary Ukraine

Marples, David R

ISBN: 9-637326-98-7 ; ISBN: 978-9637326981

Toàn văn sẵn có

8
Middle East Historiographies - Narrating the Twentieth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East Historiographies - Narrating the Twentieth Century

Gershoni, Israel ;Erdem, Y. Hakan ;Singer, Amy;

ISBN: 9780295986043 ; E-ISBN: 9780295800899 ; E-ISBN: 0295800895

Toàn văn không sẵn có

9
The Afterlife of Austria-Hungary - The Image of the Habsburg Monarchy in Interwar Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Afterlife of Austria-Hungary - The Image of the Habsburg Monarchy in Interwar Europe

Kożuchowski, Adam

ISBN: 9780822962656 ; E-ISBN: 9780822979173

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Thirty Years' War and German Memory in the Nineteenth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Thirty Years' War and German Memory in the Nineteenth Century

Cramer, Kevin

ISBN: 9780803215627 ; E-ISBN: 9780803206946 ; E-ISBN: 0803206941

Toàn văn sẵn có

11
Gendering modern German history rewriting historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering modern German history rewriting historiography

Hagemann, Karen

E-ISBN 1845452070 ; E-ISBN 9780857457042 ; E-ISBN 9781845452070 ; E-ISBN 9781845454425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Creative Pasts Historical Memory and Identity in Western India, 1700-1960
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative Pasts Historical Memory and Identity in Western India, 1700-1960

Prachi Deshpande

E-ISBN 0231124864 ; E-ISBN 9780231124867

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A laboratory of transnational history: Ukraine and recent Ukrainian historiography

Kasʹi︠a︡nov, H. V. (Heorhiĭ Volodymyrovych) ; Ther, Philipp

ISBN: 9-639776-26-2 ; ISBN: 978-9639776265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bones of contention: the living archive of Vasil Levski and the making of Bulgaria's national hero

Todorova, Marii︠a︡ Nikolaeva

ISBN: 9-639776246 ; ISBN: 978-9639776241

Toàn văn sẵn có

15
Borders of belonging experiencing history, war and nation at a Danish heritage site
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borders of belonging experiencing history, war and nation at a Danish heritage site

Daugbjerg, Mads

E-ISBN 9780857459763 ; E-ISBN 9780857459770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
What is global history?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is global history?

Conrad, Sebastian

E-ISBN 9780691155258 ; E-ISBN 9781400880966

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Shattered past reconstructing German histories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shattered past reconstructing German histories

Jarausch, Konrad H

E-ISBN 0691059357 ; E-ISBN 0691059365 ; E-ISBN 9780691059365

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Jewish is Jewish history?

Rosman, Murray Jay

ISBN: 1-904113346 ; ISBN: 978-1904113348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Discovering history in China American historical writing on the recent Chinese past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering history in China American historical writing on the recent Chinese past

Cohen, Paul A

E-ISBN 9780231151924 ; E-ISBN 9780231151931

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Prophets of the past interpreters of Jewish history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prophets of the past interpreters of Jewish history

Brenner, Michael

E-ISBN 1400836611 ; E-ISBN 9780691139289

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (5)
 2. 2002đến2005  (6)
 3. 2006đến2008  (14)
 4. 2009đến2012  (19)
 5. Sau 2012  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Conrad, Sebastian
 2. Fine, Robert
 3. Marples, David R
 4. Greene, Molly
 5. Karatani, Kojin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...