skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Secession xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Secessionism - Identity, Interest, and Strategy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secessionism - Identity, Interest, and Strategy

Sorens, Jason

ISBN: 9780773538962 ; E-ISBN: 9780773587502

Toàn văn sẵn có

2
Secessionism: Identity, Interest, and Strategy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secessionism: Identity, Interest, and Strategy

Sorens, Jason

ISBN: 9780773587502 ; ISBN: 0773587500

Toàn văn sẵn có

3
National Secession - Persuasion and Violence in Independence Campaigns
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Secession - Persuasion and Violence in Independence Campaigns

Roeder, Philip G.

ISBN: 9781501725982 ; E-ISBN: 9781501725999 ; E-ISBN: 1501725998

Toàn văn sẵn có

4
Why Canadian Unity Matters and Why Americans Care - Democratic Pluralism at Risk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Canadian Unity Matters and Why Americans Care - Democratic Pluralism at Risk

Doran, Charles F.

ISBN: 9780802083913 ; E-ISBN: 9781442683471

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Why Canadian Unity Matters and Why Americans Care: Democratic Pluralism at Risk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Canadian Unity Matters and Why Americans Care: Democratic Pluralism at Risk

Doran, Charles F; Thomas Robbins (Editor)

ISBN: 9781442683471 ; ISBN: 1442683473

Toàn văn sẵn có

6
Secession and Self: Quebec in Canadian Thought
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secession and Self: Quebec in Canadian Thought

Millard, Gregory

ISBN: 9780773574861 ; ISBN: 0773574867

Toàn văn sẵn có

7
The Secession of Quebec and the Future of Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Secession of Quebec and the Future of Canada

Young, Robert A

ISBN: 9780773565470 ; ISBN: 0773565477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Doran, Charles F
  2. Sorens, Jason.
  3. Sorens, J.
  4. Young, R.A.
  5. Millard, Gregory

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...