skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The new bureaucracy - Quality assurance and its critics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new bureaucracy - Quality assurance and its critics

Travers, Max

E-ISBN: 9781847422354 ; E-ISBN: 1847422357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The British Immigration Courts - A study of law and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The British Immigration Courts - A study of law and politics

Travers, Max

E-ISBN: 9781847425027 ; E-ISBN: 184742502X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Travers, Max

theo chủ đề:

  1. Political Science
  2. Sociology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...