skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.901  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigrants, National Minorities, and Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, National Minorities, and Minority Rights

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights, Chapter 8, p.269

ISBN: 9780691159379 ; ISBN: 0691159378 ; E-ISBN: 9781400850433 ; E-ISBN: 1400850436

Toàn văn không sẵn có

2
Self-Determination and Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Determination and Minority Rights

Self-Determination without Nationalism: A Theory of Postnational Sovereignty, 2, p.42

ISBN: 9781439900741 ; E-ISBN: 9781439900765

Toàn văn không sẵn có

3
The Kurds and Human and Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurds and Human and Minority Rights

The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights, 6, p.89

ISBN: 9780745324890 ; E-ISBN: 9781849643054

Toàn văn sẵn có

4
Cultural and Minority Rights in Turkey
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and Minority Rights in Turkey

The European Union and Turkish Accession: Human Rights and the Kurds, 4, p.77

ISBN: 9780745327846 ; E-ISBN: 9781849644013

Toàn văn sẵn có

5
Confucian and Marxist Theoretical Traditions of Minority Rights and Beyond
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucian and Marxist Theoretical Traditions of Minority Rights and Beyond

Governing Taiwan and Tibet: Democratic Approaches, 7, p.129

ISBN: 9780748699711 ; E-ISBN: 9780748699728

Toàn văn không sẵn có

6
European instruments on human and minority rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European instruments on human and minority rights

Indigenous peoples and Human rights, 12, p.290

ISBN: 9780719037931 ; E-ISBN: 9781847791221

Toàn văn sẵn có

7
Equal Recognition - The Moral Foundations of Minority Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition - The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: 9780691159379 ; ISBN: 0691159378 ; E-ISBN: 9781400850433 ; E-ISBN: 1400850436

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Patten, Alan

ISBN: ; E-ISBN: 978-1-4008-5043-3 ; DOI: 10.1515/9781400850433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
MINORITY RIGHTS AND RELIGIOUS LIBERTY:: ITINERARIES OF CONVERSION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MINORITY RIGHTS AND RELIGIOUS LIBERTY:: ITINERARIES OF CONVERSION

Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report, Chapter 1, p.31

ISBN: 9780691153278 ; E-ISBN: 9781400873531 ; E-ISBN: 1400873533

Toàn văn sẵn có

10
Competing Approaches to Law and Voting Minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competing Approaches to Law and Voting Minority Rights

The Congressional Black Caucus, Minority Voting Rights, and the U.S. Supreme Court, 1, p.17

ISBN: 9780472118106 ; E-ISBN: 9780472028214

Toàn văn sẵn có

11
Cultural Citizenship, Minority Rights, and Self-Government
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Citizenship, Minority Rights, and Self-Government

Citizenship Today: Global Perspectives and Practices, Chapter Eleven, p.319

E-ISBN: 9780870033384 ; E-ISBN: 0870033387

Toàn văn sẵn có

12
“Minority rights are a part of human rights”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights are a part of human rights

22 Ideas to Fix the World: Conversations with the World's Foremost Thinkers, 2, p.17

ISBN: 9781479860982 ; ISBN: 1479860980 ; E-ISBN: 9781479897506 ; E-ISBN: 1479897507

Toàn văn không sẵn có

13
Integration and Autonomy:: Minority Rights and Political Accommodation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration and Autonomy:: Minority Rights and Political Accommodation

Power Sharing: New Challenges For Divided Societies, 2, p.30

ISBN: 9780745322926 ; E-ISBN: 9781849642545

Toàn văn sẵn có

14
Integration and Autonomy:: Minority Rights and Political Accommodation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration and Autonomy:: Minority Rights and Political Accommodation

Power Sharing: New Challenges For Divided Societies, 2, p.30

ISBN: 9780745322926 ; E-ISBN: 9781849642545

Toàn văn sẵn có

15
Pipedreams:: Ken Saro-Wiwa, Environmental Justice, and Micro-minority Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pipedreams:: Ken Saro-Wiwa, Environmental Justice, and Micro-minority Rights

Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, 3, p.103

ISBN: 9780674049307 ; E-ISBN: 9780674061194

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Turning the Legislative Thumbscrew - Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning the Legislative Thumbscrew - Minority Rights and Procedural Change in Legislative Politics

Dion, Douglas

ISBN: 9780472108206 ; E-ISBN: 9780472022694

Toàn văn sẵn có

17
Human Rights Challenge in Africa:: Sexual Minority Rights and the African Charter on Human and Peoples’ Rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights Challenge in Africa:: Sexual Minority Rights and the African Charter on Human and Peoples’ Rights

Sexual Diversity in Africa: Politics, Theory, and Citizenship, 1, p.19

ISBN: 9780773541870 ; E-ISBN: 9780773589759

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MINORITIES AND MINORITY RIGHTS

Canada's Founding Debates, Chapter Ten, p.327

ISBN: 9780802086075 ; E-ISBN: 9781442671713

Toàn văn không sẵn có

19
The International Covenant on Civil and Political Rights II:: Article 27 and other global standards on minority rights
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Covenant on Civil and Political Rights II:: Article 27 and other global standards on minority rights

Indigenous peoples and Human rights, 6, p.151

ISBN: 9780719037931 ; E-ISBN: 9781847791221

Toàn văn sẵn có

20
The Canadian Constitution and the Charter of Rights and Freedoms:: A Global Template for Minority Rights with Relevance to China?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Canadian Constitution and the Charter of Rights and Freedoms:: A Global Template for Minority Rights with Relevance to China?

The China Challenge: Sino-Canadian Relations in the 21st Century, Chapter 12, p.148

E-ISBN: 9780776619552 ; E-ISBN: 0776619551

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.901  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.150)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (17)
 2. 1972đến1982  (33)
 3. 1983đến1993  (100)
 4. 1994đến2005  (1.401)
 5. Sau 2005  (4.349)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5.233)
 2. Book Chapters  (668)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.897)
 2. German  (1.087)
 3. French  (36)
 4. Italian  (11)
 5. Chinese  (11)
 6. Japanese  (10)
 7. Dutch  (9)
 8. Hebrew  (7)
 9. Polish  (3)
 10. Spanish  (3)
 11. Portuguese  (2)
 12. Welsh  (1)
 13. Russian  (1)
 14. Hungarian  (1)
 15. Persian  (1)
 16. Hindi  (1)
 17. Vietnamese  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bell, Daniel A
 2. Gutmann, Amy
 3. Rotberg, Robert I
 4. Shapiro, Ian
 5. Kapferer, Bruce

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...