skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residuos de almidones y el uso de plantas durante el Holoceno medio en el Cauca medio (Colombia).(Arqueologia)(Report)

Aceituno, Francisco L. ; Lalinde, Veronica

Caldasia, Jan, 2011, Vol.33(1), p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-5232

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUEVOS REGISTROS DE ESPECIES DE MURCIÉLAGOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ALGUNOS DATOS SOBRE SU ECOLOGÍA EN ESTA REGIÓN COLOMBIANA

Martínez Bravo, Caty ; Otero Fuentes, Yohana ; Santos Espinosa, Luz ; Mercado Ricardo, Ana

Caldasia, 2007, pp.355-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03665232 ; E-ISSN: 23573759

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Por uma Bioetica Não- Sexista, Anti-Racista e Libertaria

Oliveira, Fatima

Estudos Feministas, 1995, Vol.3(2), p.331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-026X ; E-ISSN: 1806-9584

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. OSORIO OZUNA, SUELIMA
  2. MARTÍNEZ BRAVO, CATY M.
  3. Santos Espinosa, Luz
  4. Marín, Alcides C. Sampedro
  5. Fatima Oliveira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...